• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NET-WORKS! Síť MA21 pro poradenství, vzdělávání, osvětu a přenos dobré praxe

Logo_MZP.jpg
Základní informace
logoSFZP.jpg
Název projektu: NET-WORKS! Síť MA21 pro poradenství, vzdělávání, osvětu a přenos dobré praxe
Název projektu v EN: NET-WORKS! Local Agenda 21 Network for Eco-Counselling, Rising of Public Awareness And Best Practise Sharing
Datum zahájení projektu: 1. 4. 2009
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2011
Zdroj financování: Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR
Cíl a účel projektu

Obecným cílem projektu je rozvoj specializovaného vzdělávání a poradenství v oblasti uplatňování principů udržitelného rozvoje a realizace procesů místních Agend 21 na místní a regionální úrovni na území celé ČR.
Hlavními prostředky naplnění tohoto cíle jsou: vytvoření sítě regionálních poradců pro osobní konzultace a metodické vedení realizátorů; vytvoření systému pro distanční poradenství prostřednictvím telefonické infolinky, diskuzního fóra a databáze často kladených otázek; tvorba a realizace vzdělávacích programů o problematice UR na místní úrovni a její možné podpoře včetně e-learningové aplikace; podpora výměny dobré praxe zejména zapojením do mezinárodních sítí a popularizace konceptu MA21). Cílovou skupinou projektu jsou obecně realizátoři procesů MA21, ať již z řad veřejné správy, tak ze strany NNO a členů místních iniciativ. Projekt je realizován na území ČR, se zaměřením zejména na municipální členy sítě

A. Posílení existujícího systému pro efektivní poradenství v oblasti MA21 pro subjekty veřejné správy
B. Zavedení systému pro distanční poradenství v oblasti MA21
C. Vytvoření a realizace vzdělávacích programů pro veřejnou správu a další cílové skupiny
D. Medializace aktuálního dění v oblasti UR a MA21 v ČR na mezinárodní úrovni, sdílení příkladů dobré praxe

Kontakt - podrobnější informace:
Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@zdravamesta.cz

Vybrané akce a aktivity:

Akreditované vzdělávání: "Strategické řízení a udržitelný rozvoj"
Akreditovaný vzdělávací program s názvem "Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života" určený pro pracovníky veřejné správy a další zájemce proběhl v Ústí n. Labem (25. 6. 2009), Mladé Boleslavi (20.1.2010) a v MČ Praha 14 (13.5.2010)
.

Konzultace projektů pro rozvoj MA21
V rámci projektu proběhly následující individuální i skupinové konzultace
k přípravě žádostí o projekty k rozvoji MA21: Kopřivnice (5.11.2009), Praha (4. a 20. 5. 2010), Prachatice (16.6.2010), Praha (1.3.2011), Litoměřice (30.3.2011). Průběžně jsou realizovány telefonické a mailové konzultace dle zájmu.
Součástí aktivity byla příprava praktického manuálu s názvem "Jak napsat kvalitní projekt? - stručné návody pro přípravu "měkkých projektů pro MA21"


Nástroje distančního poradenství pro MA21
Byly vytvořeny nebo výrazně aktualizovány nástroje pro distanční vzdělávání či metodickou pomoc pro realizátory MA21.
- nově vytvořena e-learningová aplikace s tématem Metodika Zdravých měst, obcí a regionů

- výrazně vvlepšena a zpřehledněna Databáze DobráPraxe.cz a mnohé další.

Sdílení zahraničních zkušeností
V průběhu projektu NSZM pravidelně komunikuje se zahraničními odbornými partnery (např. ICLEI, Energy-Cities, WHO-OSN, Kishurim Group při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě ad.), sdílí s nimi ukázkové postupy a inspirace v mezinárodních programech MA21 a Zdravé město.
Zahraniční zkušenosti s MA21 (Rakousko, Slovensko a další národní přístupy v rámci sítě ICLEI) byly prezentovány v rámci akce XVI. Celostátní konference NSZM (Praha, 3. 12. 2009)

Média (web):

Zpráva z konzultace ve Valašském Meziříčí
Česká Národní síť Zdravých měst bodovala v Izraeli

Sdílejte stránku

TISK
i