• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

8.3.2019

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - financování a dobrá praxe

Dne 8.3. 2019 se uskutečnil speciální díl webináře NSZM, který byl věnován tématu sociálního bydlení a odpověděl na otázky: 

  • Jaká je situace v oblasti sociálního bydlení a co se chystá?
  • Co konkrétního se osvědčilo? Příklady dobré praxe z obcí ČR
  • K čemu je dobrá sociální práce u sociálního bydlení?
  • Jaké jsou možnosti financování? 
  • Jak to vypadá s výstavbou a rekonstrukcí sociálního bydlení z IROP?

Téma představili zástupci MPSV a MMR:

Barbora Špicarová Stašková, M.A. - garantka Kontaktního centra projektu Podpora sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí
PhDr. Aleš Pekárek - vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj

CÍLOVÁ SKUPINA: volení zástupci, projektoví manažeři, pracovníci sociálně-zdravotních odborů, pracovníci odboru rozvoje, další zájemci z řadu úřadů ÚSC. 

webinar

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i