• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

4.12.2008

🏡 Výroční konference NSZM 2008: "Zdravá města - společně na cestě do Evropy již 15 let"

V sále zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha se 4. prosince uskutečnila konference „Zdravá města – společně na cestě do Evropy již 15 let“, pořádaná Národní sítí Zdravých měst u příležitosti 15letého výročí působení této asociace v České republice. Konference se věnovala výsledkům dlouhodobé spolupráce Zdravých měst, obcí a regionů s partnery a také tématům, jako jsou finanční zdroje pro rozvoj měst, udržitelná energetika nebo podpora zdraví. Nad akcí převzali záštitu ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek a radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek.

Hlavní dopolední program konference byl věnován výsledkům spolupráce NSZM s evropskými i tuzemskými odbornými partnery. Na konferenci byly také oceněny úspěšně postupující obce a regiony. Odpolední část konference byla věnována dvěma paralelně probíhajícím tématickým workshopům. Během semináře na téma „udržitelná energetika“ se mohli jeho účastníci seznámit s úspěšnými postupy ve švédském městě Växjö a v anglickém Bristolu. Workshop na téma „podpora zdraví“ se zabýval zejména problematikou zdravotních plánů měst a krajů České republiky. 


zpět na přehled akcí

TISK
i