• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

10.11.2022

Velká ROZVOJOVNA - podzim

Ve dnech 9.11.-11.11. se v Jihlavě uskuteční podzimní Škola Zdravých měst.
Součástí je tradiční VELKÁ ROZVOJOVNA pro členy NSZM, která proběhne ve čtvrtek 10.11.

Na jaká témata se můžete těšit?

9:00 - 12:30 / dopolední paralelní bloky:
      1) Setkání politiků: Komunální energetika v praxi měst II.
      2) Setkání + exkurze koordinátorů: "Volný čas dětí a mládeže" 

13:30 - 17:00 / odpolední společný blok s lektorem:
      "Jak komunikovat problémová témata?"

Podrobnosti naleznete v připojeném programu.

----
ROZVOJOVNA je určena pouze členům NSZM ... 

  • pro všechny zájemce z NSZM  (politiky, tajemníky, zástupce odborů ad.)
  • pro ty, kteří absolvovali akreditované vzdělávání a mají „Zlatý certifikát" (koordinátoři ZM a další)


JSTE NOVÝ KOORDINÁTOR ČI NEMÁTE DOKONČENO AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ? ... Koordinátorům ZM, kteří dosud nezahájili či nedokončili akreditované vzdělávání NSZM doporučujeme nejprve absolvovat akreditovaní základní vzdělávání, teprve poté přejít do Rozvojovny.

Není Vám jasné, která část programu je určena pro Vás a kam se registrovat?
Můžete se obrátit na Kancelář NSZM: Kateřina Dolejšová (dolejsova@zdravamesta.cz, tel. 606 755 371)

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i