• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.6.2018

Diskusní workshop: Udržitelná energetika v obcích

Ve středu 6. června 2018 proběhl v Rožnově pod Radhoštěm - jako doprovodná akce letní Školy Zdravých měst - diskusní workshop, který se věnoval tématu obnovitelných zdrojů energie v obcích a možnostem jejich financování. Workshop byl organizován Národní sítí Zdravých měst ČR ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Vystoupil zde zástupce mezinárodního programu Pakt starostů a primátorů v Evropě a asociace evropských municipalit Energy Cities. Byla možnost se zapojit do diskuze nad aktuálními možnostmi českých měst, jak realizovat energetickou transformaci, dekarbonizaci území, posílení adaptace na klimatickou změnu a zlepšení přístupu občanů k dostupné, levné a čisté energii. Za národní úroveň a současně s informacemi o možnostech finanční podpory vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci měli také ojedinělou příležitost konzultovat investiční projekty se zástupcem evropské organizace ELENA, která je iniciativou Evropské investiční banky, a která zprostředkovává finance na technickou asistenci a implementaci obnovitelné energetiky, distribuci energie z obnovitelných zdrojů a projekty podporující dopravní infrastrukturu. Přidanou hodnotou programu ELENA není jenom finanční podpora pro inovace, ale také značné urychlení přípravných fází, které jsou nejvíce stěžejní pro úspěšné nastavení a zakončení projektu.

Nedílnou součástí workshopu byly ukázky praxe energetických inovací českých měst, které mají již dlouholetou zkušenost s realizací energeticky efektivních řešení a jsou signatáři Paktu starostů a primátorů. Na akci byla také možnost čerpat inspiraci z úspěšných projektů partnerských měst ze Slovenska.

Ze závěrečné diskuse u kulatých stolů byly vydefinovány konkrétní náměty a výzvy, kterým města čelí. Mezi tyto náměty patří např. zefektivnění finančního plánování uvnitř města, podpora pilotních projektů, potřeba kvalitativních kritérií pro jednotlivé metody měření, problematická dostupnost energetických dat, správa budov v majetku města a také absence pozice energetického manažera ve městech.

Publicita Evropská komise a CovM Akce je pořádána za podpory Evropské komise, asociace Energy Cities a programu Pakt starostů a primátorů.

zpět na přehled akcí

TISK
i