• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.10.2011 10:00 - 14:00

Tematická sekce NSZM: Plánování pro zdraví v obcích a krajích

Ve čtvrtek 6. října 2011 se v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce konala další Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která byla zaměřena na oblast podpory zdraví v obcích a krajích. Seminář nabídl osvědčené metody a zkušenosti z praxe a přednesl náměty, jakými nástroji a aktivitami lze zajistit systémové plánování pro zdraví (na snímku MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS v Liberci, prezentující postup v plánování pro zdraví v Libereckém kraji).

Prezentující se věnovali tématům jako např. zdravý životní styl, podpora pohybových aktivit mladých a seniorů, spolupráce měst s organizacemi zabývajícími se zdravým životním stylem atd. Akci navštívilo na 60 zástupců měst a tematicky zaměřených organizací i institucí.


Projekt NSZM ČR „Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00004) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga.png

zpět na přehled akcí

TISK
i