• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

1.11. - 3.11.2017

Podzimní Škola Zdravých měst 2017

Již tradičního podzimního setkání nejen Zdravých měst, tentokráte na Vsetíně ve dnech 1. až 3. listopadu 2017, se zúčastnilo více než 130 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR, neziskovek a dalších spolupracujících organizací.  Úvodní seminář podzimní Školy Zdravých měst přinesl inspirace k tématům finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, podpora zdraví, čistá mobilita, práce s daty v území, zapojení podnikatelů, pocitové mapy, školní fóra či festival studentských filmů Antifetfest.

Představení Zdravého města Vsetín se ujala místostarostka Simona Hlaváčová a ve svém příspěvku se zbývala i ukázkou zaměstnávání prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Z Ministerstva ŽP rezonovalo téma podpory čisté mobility. Zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu vyzvala účastnická města k zapojení se do soutěže Přeměna odpadu na zdroje. Za resort vnitra zazněla řada informací z oblasti podpory řízení kvality v územních samosprávných celcích, ať už soutěž Přívětivý úřad, oceňování kvality a inovací obecně, metodická podpora pro obce či řada vzdělávacích akcí např. k vybraným ISO normám. Zmíněny byly i aktuální informace k projektům a alokacím na podporu řízení kvality ze zdrojů OPZ.

Hned po představení účastníků, prezentaci aktualit asociace NSZM i širokého portfolia služeb, které tato svým členům poskytuje, byl otevřen blok k tématu zdraví a souvislostem s audity udržitelného rozvoje. Kateřina Janovská z Národní sítě podpory zdraví zmínila význam zdravotních analýz a plánů jako součást strategického plánování a řízení v území. S konkrétním postupem a praktickými tipy, jak zdravotní plán v podmínkách města připravit a jak jej využívat seznámilo účastníky Zdravé město Kopřivnice.

V Burze nápadů pak zazněla řada inspirativních příkladů: nástroj Urban Planner a efektivní analýza rozvojového potenciálu území v prostředí GIS (Univerzita Palackého), aktivity v mateřských školách Skutečně zdravá škola (Boskovice), sociální podnikatelský projekt Podaná ruka (Praha 20), studentský filmový festival Antifetfest (Praha 12). Poslední dvě jmenované pražské městské části obdržely razítko Dobrá praxe. Úvodní seminář uzavřel krátký film představující smysl a průběh školních fór, který vznikl z podnětu Zdravého města Litoměřice. Odpoledne bylo zakončeno dvěma doprovodnými bloky - konzultace pro „nováčky“ a druhý na téma pocitových map.

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky zaměřené na témata: tvorba a řízení projektů, zvládání obtížných situací při komunikaci a obecně systémový postup při naplňování programu Zdravé město/obce/region - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Vsetín za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

SFŽP ČR a MŽP ČR Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

zpět na přehled akcí

TISK
i