• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

2.11. - 4.11.2011

🍁 Podzimní škola NSZM 2011 v Třebíči

Ve dnech 2. - 4. listopadu 2011 se uskutečnila ve Zdravém městě Třebíč Podzimní škola NSZM, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu. Podzimní školu zahájil úvodní seminář. Seminář představil kromě specifik v malých obcích také příklady aktivit měst/obcí/regionů s odbornými partnery a poskytl možnost sdílet zkušenosti a osvědčené postupy.

Druhý den Podzimní školy NSZM proběhla školení ve dvou souběžných pracovních blocích. Blok s názvem "Tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení" byl zaměřen na nácvik tvorby projektové žádosti, metody řízení v rámci projektového cyklu, tvorbu rozpočtu a představil druhy finančních dárců. Cílem druhého bloku "Time management – aneb jak lépe a efektivněji plánovat svůj čas?" bylo poskytnout účastníkům návod jak správně posoudit vlastní návyky hospodaření s časem, zavést vhodné změny, naučit se určovat priority a sestavit si efektivní časový plán. Poslední den setkání byl věnován individuálním konzultacím (např. na témata: práce se systémem DATAPLÁN, příprava Fóra Zdravého města, práce na Komunitním plánu a další dle zájmu).

logo_mzp.jpgAkce je součástí projektu NSZM ČR „ROZMArIN“, který je realizován za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.


zpět na přehled akcí

TISK
i