• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

25.1.2019

Seminář: "Plánování v území: smlouvy mezi městy a developery - možnosti a rizika"Národní síť Zdravých měst ČR a Frank Bold advokáti uspořádali hojně navštívený diskusní seminář PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ:  smlouvy mezi městy a developery - možnosti a rizika

KDY A KDE: 25. ledna 2019 Praha 1, Konferenční centrum ČAS

Seminář odpověděl na otázky

  • Jak zohlednit potřeby města při plánování záměrů v území?
  • Jak transparentně spolupracovat s developery?
  • Jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury?
  • Jak předejít nadměrnému zatížení území?

Rovněž se zaměřil na vysvětlení a návod k praktickému využití institutů plánovací smlouvy a smluv obcí a měst s developery.

Bylo poukázáno na novinky plynoucí z novely stavebního zákona. Účastníci semináře dostanli praktické informace k vymezení a využití plánovacích smluv, smluv o infrastruktuře a smluv s developery, se zaměřením na jednotlivé subjekty a obsah smluv, na vztah smluv k územnímu plánu a plánovacím podkladům a k územnímu řízení.

Téma se rovněž zaměřilo na rizika uzavírání těchto smluv, zejména na právní otázku limitů a mezí pro obce při uzavírání developerských smluv a k čemu se obec může developerovi ve smlouvě zavázat a k čemu nikoliv. Bylo upozorněno na možná rizika spojená s neplněním smluv.

Z OBSAHU: Místo plánovacích a developerských smluv v procesu přípravy územního plánu a umístění záměru do území, vymezení pojmů, subjektů a postupů. Rozdíly mezi plánovacími smlouvami, smlouvami o infrastruktuře a smlouvami s developery a způsoby jejich využití v praxi. Potřeby developerů a potřeby obcí při plánování záměrů v území. Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi. Rizika neplnění smluv. Dobrá praxe a doporučení pro obce i developery.

Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i