• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

7.4.2022

MĚSTSKÉ ČÁSTI se inspirují

Jako každý rok proběhlo 7. dubna otevřené Setkání Zdravých městských částí.

Záštitu nad akcí převzal Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy, politik Zdravého města Praha.

Obsahem setkání byla především diskuse nad těmito zajímavými tématy:

  • Aktuality hl.m.Prahy pro MČ
  • Školní participativní rozpočty, spolupráce se školními parlamenty ZŠ a SŠ
  • Šetrné zemědělství na pozemcích MČ (ocenění Adapterra)
  • Novinky Zdravých MČ, co se daří? Co plánujeme?

Akce byla určena především zástupcům městských částí, pracovníkům městských úřadů.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se za rok na další milé setkání.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i