• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

22.5.2024

🔔 LIBERECKÝ KRAJSKÝ INSPIRATON: Energetika v praxi měst a obcí

FOTOGALERIE

KRAJSKÝ INSPIRATON PRO MĚSTA A OBCE
ENERGETIKA V PRAXÍ MĚSTA, OBCÍ A DALŠÍCH SUBJEKTŮ – SDÍLENÍ A ÚSPORY

22. května 2024 LIBEREC - zasedací místnost Lipo.ink

Přes 40 aktivních zástupců měst, obcí, firem i nezávislých expertů diskutovalo na KRAJSKÉM INSPIRATONU ve Zdravém Libereckém kraji.

Setkání pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, proběhlo v rámci Platformy moderní energetiky v Libereckém kraji. Program byl věnován aktualitám z Kraje, ale zejména aktivnímu sdílení zkušenosti v diskusním bloku "inspiraton" k tématu energetiky.

O čem jsme mj. diskutovali?

  • Energetická společenství (silné a slabé stránky sdílení, role obcí ad.)
  • Praktická řešení v úsporách energie (cirkulace energií, technologie OZE ad.)
  • Aktuality kraje pro obce

Akce byla připravena ve spolupráci Zdravého Libereckého kraje, Národní sítě Zdravých měst ČR a Agentury pro regionální rozvoj Nisa.

 

 

 

MMR ČR Aktivity NSZM ČR jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

zpět na přehled akcí

TISK
i