• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

19.4.2016 10:00 - 12:00

Diskusní blok: Kvalitní bydlení ve městech, 2016

Valné hromadě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 19. dubna 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy, předcházelo inspirativní diskusní setkání, které uspořádala Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti České komory architektů. Setkání, které neslo název „Kvalitní bydlení ve městech“, se zúčastnilo téměř 80 zájemců o toto aktuální téma.

Na otázku jak navrhnout bydlení pro seniory tak, aby dané prostředí skutečně aktivizovalo člověka a tím se oddálila i případná pomoc ve formě domácí péče nebo dokonce zabránilo odchodu seniorů do specializovaného zařízení, se snažil odpovědět David Tichý z Fakulty architektury ČVUT. Jedním z cílů prezentace bylo ukázat provazby mezi sociální udržitelností, ekonomickou přiměřeností a energetickou úsporností seniorského bydlení. Představil vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry, které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá s přijatelnou výší nájemného. Detaily jsou k nalezení na: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/.

Na velmi zajímavou přednášku navázal Filip Tittl s proběhlým projektem „Sídliště, jak dál?“. V přednášce proložené praktickými návrhy řešení dané situace sídlišť se účastníci dozvěděli, jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území, jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat či jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury. Byly prezentovány praktické ukázky navrhovaných dlouhodobých změn sídlišť ve Štětí či Jilemnici. V diskuzi byla zmíněna vysoká potřeba komunitního plánování v oblasti urbanismu, které je pro Zdravá města přirozenou součástí jejich fungování. Více k projektu na www.sidlistejakdal.cz

Dopolední blok uzavřel Milan Svoboda z České komory architektů (ČKA) s tématem příkladů využití architektonických soutěží při zadávání veřejných zakázek měst. Představil výhody těchto soutěží, mezi něž patří např. možnost posoudit parametry stavby a provozu, transparentnost, či možnost výběru podle kvality řešení z různých návrhů. Z právního hlediska poradil účastníkům, jak soutěže nastavit či čeho se vyvarovat. Rovněž nabídl účastníkům využít možnosti bezplatných konzultací či právního poradenství ČKA. Více k tomuto tématu naleznete na https://www.cka.cz/cs/souteze.

Diskusní setkání se setkalo s velmi kladným ohlasem a ukázalo, že tato témata jsou velmi aktuální, potřebná a využitelná nejen ve Zdravých městech. 

Na informační setkání plynule navázala Valná hromada Národní sítě Zdravých měst ČR. Mezi důležitými body bylo představení nových členů asociace – městských částí Praha 12 a Praha 8, měst Havlíčkův Brod, Benešov, Mariánské lázně, Rokytnice nad Jizerou, Rosice, Sázava, Úštěk, Valašské Klobouky, Týnec nad Sázavou a obcí Krhová a Vyžlovka. Asociace má tak ke dnešnímu dni 130 členů, s regionálním vlivem na 2105 měst a obcí, ve kterých žije 52 % populace ČR. Valná hromada rovněž projednala veškeré ekonomické materiály a Výroční zprávu asociace za rok 2015.

 

 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i