• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

7.12. - 8.12.2017

Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO"

Dne 7. prosince 2017 proběhla v pražském hotelu Jalta celostátní konference s názvem UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) – asociace, jenž čítá na 130 členů: měst, obcí a regionů. V krásném prostředí hotelu Jalta, který je současně národní kulturní památkou, a za zábavné, ale i poučené moderace Aleše Cibulky byla na slavnostní recepci oceněna ta nejlepší Zdravá města, obce i regiony za své celoroční výsledky v postupu k udržitelnému rozvoji, kvalitě života a podpoře zdraví. Ocenění jim předávali představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních institucí a organizací, zástupci univerzit a řady dalších významných institucí a organizací.

 V kategorii „Šampion Zdravých měst“ v roce 2017 uspěli: CHRUDIM, LITOMĚŘICE, KOPŘIVNICE, JIHLAVA, KŘIŽÁNKY

Ve skupině „Skokan roku“ byli oceněni: PRAHA 12, PRAHA 21, OPAVA, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Ocenění „Za podporu zdraví a kvality života obdrželi: Kraj VYSOČINA, LIBERECKÝ KRAJ, statutární město BRNO

Ocenění „dobrá praxe v kvalitním řízení městského úřadu Zdravého města obdržel  ZDENĚK OPÁLKA, tajemník města Břeclav

Ocenění pro osobnosti, které s Národní sítí Zdravých měst a jejími členy spolupracují po dlouhá léta a přinesly jí řadu podnětů, získali:

Prof. BEDŘICH MOLDAN, emeritní ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, ex-ministr životního prostředí ČR a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj a předseda jejího Výboru pro strategie a
MUDr. ALENA ŠTEFLOVÁ, ex-ředitelka Kanceláře Světové zdravotní organizace v Praze, aktuálně ředitelka Ústavu pro zdravotní gramotnost.

VŠEM OCENĚNÝM GRATULUJEME!

Petr Hermann, předseda NSZM v průběhu večera poděkoval všem Zdravým městům, obcím a regionům za jejich spolupráci a komentoval poslání asociace takto: „Členové Národní sítě Zdravých měst tvoří v prostředí České republiky výjimečnou skupinu obcí a regionů. Jejich hlavním rysem je aktivní spolupráce a sdílení dobré praxe. Vzájemně se od sebe učíme a nebojíme se ptát. Tuto naši síť považuji za platformu otevřených municipalit a jejich osobností - politiků, koordinátorů, ale i dalších pracovníků úřadů – kteří vytvářejí vysoce profesionální a přitom velice přátelský tým. Pravidelně se setkáváme a sdílíme zkušenosti“.

David Koppitz, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj zdůraznil, že řízený a udržitelný rozvoj měst a obcí je jednou z priorit ministerstva a že samosprávy vnímá jako významné partnery. Nejde přitom vždy jen o finanční podporu, ale o sdílení dobré praxe a spolupráci mezi státem a obcemi i obcemi samotnými.

Mimo slavnostního ocenění měla konference samozřejmě i svou odbornou část. Dopolední blok přinesl zajímavou panelovou diskusi významných mezinárodních partnerů a hostů: Světové zdravotní organizace (WHO), Asociace místních samospráv k udržitelnému rozvoji (ICLEI) a asociace Energy Cities. Jejich zástupci prezentovali své přístupy k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), společně diskutovali o tom, jak se mohou starostové vyznat v řadě mezinárodních programů, témat a iniciativ, která jsou jim nabízena - jak vhodně vybrat a zejména jak v praxi naplnit pojmy „Udržitelné město“, „Zdravé město“, Zelené/Chytré/Resilientní/Město přátelské seniorům či další.

„Mezinárodní program ´Zdravé město´ považuji za otevřenou platformu, která díky mezinárodnímu zastřešení a již 30leté tradici umožňuje propojení a kooperaci mnoha různých přístupů a metod k řízení kvality a obecně postupu k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví. Stavíme na principech místní Agendy 21, ale chceme zapojit i další metody a prvky, které města zajímají a které nesou své ovoce. Nejsou důležité „nálepky“, ale obsah, kterým město tyto pojmy naplňuje, a jenž vede k naplňování udržitelného rozvoje a kvality života,“ uzavřela svou prezentaci Jitka Boušková, za síť Zdravých měst, obcí a regionů v ČR.

Konference samotná se pak zaměřila na sdílení osvědčených postupů z denní praxe obcí a měst. V úvodu konference účastníky uvítali a své aktivity představili zástupci významných institucí ČR, za všechny například Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí či Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Zazněla témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Své zkušenosti přednesli starostové, radní a další experti z Brna, Prahy, Chrudimi, Litoměřic, Jihlavy, Vsetína či z obce Křižánky i Kraje Vysočina. Jejich prezentace spolu s kompletní fotogalerií z akce budou brzy ke stažení.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i