• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

21.3. - 23.3.2018

Jarní Škola Zdravých měst 2018

První jarní den, 21. 3. 2018, otevřel v Dačicích i jarní Školu Zdravých měst - již tradiční setkání zástupců měst, obcí a regionů i spolupracujících organizací z celé ČR. V Dačicích se sešlo více než 130 účastníků. Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, kultura čistá mobilita, sociální bydlení, bezpečnost mladistvých na webu, péče o nejmladší děti, GDPR apod.

Účastníky přivítali předseda NSZM Petr Hermann a člen rady Jan Sedláček. Oba popřáli účastníkům inspirující pobyt plný příležitostí pro výměnu dobré praxe, ocenili přínosy asociace jak v profesní stránce, tak po stránce otevřené spolupráce. Oficiálního uvítání a představení Zdravého města Dačice a jeho historie i současných aktivit se ujal starosta Karel Macků. Následovala prezentace, ve které se účastníci mohli inspirovat využitím médií pro propagaci Zdravého města.

Resortní blok otevřeli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Účastníky informovali o nejnovějších výzvách OP Zaměstnanost určených pro územní samosprávné celky. Detailně byla probrána výzva č. 80 v oblasti efektivní veřejná správa - ta byla otevřena v nedávných dnech a nabízí řadu možností pro financování aktivit v oblasti strategických dokumentů a jejich řízení, rozvoj kvality a mnohé další. V odpolední části pak mohli účastníci své konkrétní dotazy detailněji se zástupci MPSV diskutovat. Následovala prezentace Ministerstva životního prostředí s informacemi k Paktu starostů a primátorů. Z informací Ministerstva vnitra bylo patrné, že na poli podpory kvality v územních samosprávných celcích uskutečňuje resort řadu aktivit, ať již je to soutěž Přívětivý úřad, obecně oceňování kvality a inovací, metodická podpora pro obce či řada vzdělávacích akcí. Na závěr bloku představil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj proces přípravy a smysl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Po představení aktualit i širokého portfolia služeb asociace NSZM následoval blok k tématu kultura. Byly představeny dvě inovativní metodiky pro plánování kultury. První se zaměřuje na evaluace kulturních organizací města. Výstupem je přehledný nástroj, který poskytuje návod, jak efektivně rozvíjet kulturní organizace města, stanovovat jejich cíle, hodnotit výstupy jejich práce ad. Druhá metodika se zabývá průmětem kultury do „mapy“, přesněji řečeno do územně analytické a plánovací dokumentace. Zdravá města Jihlava a Litoměřice byla za pilotní testování těchto metodik oceněna razítkem Dobrá praxe.

Z příkladů z praxe jmenujme zajímavou koncepci sociálního bydlení (Křižánky), kampaň „Nebuď blbá!“, která informuje především mládež o nástrahách virtuálního světa (Turnov). Praha 8 prezentovala možnosti udržitelné spotřeby a její využití pro odpovědné nakupování, zkušenosti s GDPR v prostředí malých obcí zaznělo z Vyžlovky. Kampaň Stromy svobody 1918 – 2018, která městům a obcím nabízí odborné ošetření zapomenutých stromů či vysazení zcela nových stromů k výročí 100 let vzniku samostatného Československa prezentovala Nadace Partnerství společně s Valašskými Klobouky. Téma mikrojeslí vč. možnosti získání finanční podpory zaznělo z úst zástupců Zdravých měst Štětí a Chrudim.  Blok dobré praxe ukončilo Zdravé město Tábor společně se společností Kamba nabídkou pro Zdravá města, obce a regiony k zapojení se do projektu Zachraň záda.

Jarní Škola NSZM ČR

Návazné dny jarní Školy se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky zaměřené na témata: komunikace s veřejností, zvládání náročných jednání, Základy a systém programu Zdravé město - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DATAPLÁN NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Dačice za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i