• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

22.3. - 24.3.2017

Jarní škola Zdravých měst 2017

Ve středu 22.3. se ve Zdravém městě Třebíč uskutečnil úvodní seminář Jarní školy Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo více než 150 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací. 

Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadůudržitelný rozvoj, společensky odpovědné nakupování, spolupráce města s mladou generací, zapojování seniorů do komunitního života, revitalizace městských parků či nabídka zpracování pocitových map apod.

Účastníky akce přivítal předseda asociace Petr Hermann a popřál inspirující pobyt plný příležitostí pro výměnu dobré praxe. Oficiálního uvítání a představení historie a památek Zdravého města se následně ujali starosta Pavel Janata a místostarosta Zdravého města Třebíč Vladimír Malý, který zároveň pozval účastníky na doprovodný program Jarní školy Zdravých měst. Místostarostka Marie Černá představila přístup radnice ke společensky odpovědnému nakupování v rámci projektu „Každá obec se počítá“ a radní Zdravého Kraje Vysočina Martin Hyský společně s koordinátorkou Janou Böhmovou seznámil účastníky s akcemi a aktivitami tohoto Zdravého kraje. Rovněž informovali o systému finanční podpory měst a podpory zdraví v kraji včetně aktivit, které jsou podporovány a podmínek čerpání.

Po představení účastníků se slova ujal ředitel NSZM Petr Švec a představil aktuality asociace i široké portfolio služeb, které tato svým členům poskytuje. Vyzdvihl mj. metodickou i realizační podporu týmu NSZM v oblasti integrace nástrojů a metod, které směřují k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje a pozitivnímu dopadu na dlouhodobou kvalitu života v jednotlivých obcích a regionech.

V odpoledním bloku, který byl věnován příležitostem získání finančních zdrojů, vystoupili zástupci Nadací Via a Proměny a představili grantové programy na podporu komunitního života, podporující proměny městských prostor či vzdělávání veřejnosti. Program Erasmus+ nabídl grantové příležitosti nejen pro oblast s mládeží a zástupce Programu Škola pro udržitelný život informoval o podpoře místně zakotveném učení.

V části věnované burze nápadů se představili zástupci Zdravých měst a obcí LitoměřicKřižánekZnojma a městské části Praha 12 s inspirativními přístupy v tématech jako spolupráce města s mladou generací v podobě Školních Fór, zapojování seniorů do komunitního životarevitalizace městského parku či protidrogový filmový festival AntifetFestZástupce MAS Opavsko podal účastníkům stručnou informaci k chystanému projektu Od zranitelnosti k resilienci a nabídl účastníkům možnost se aktivně zapojit.

Odpoledne bylo zakončeno dvěma dobrovolnými bloky - jedním s konzultacemi pro „nováčky“ ze Zdravých měst, druhý pak na téma pocitových map.

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata: komunikace s veřejnostítime-management a roční plán práce koordinátora a Zdravé město „pro začátečníky“ - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Třebíč za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

SFŽP ČR a MŽP ČR Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

zpět na přehled akcí

TISK
i