• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

10.5.2024 9:00 - 11:00

eROZVOJOVNA

PRAVIDELNÉ KONZULTACE A DISKUSE KOORDINÁTORŮ ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ, REGIONŮ 

Připojení je k dispozici 10 minut před avizovaným začátkem na webové adrese: https://zdravamesta.cz/konzultace
(upozornění: vstup pouze pro členy NSZM ČR).

Technické návody k eRozvojovně naleznete zde nebo kontaktujte podporu NSZM: 606 755 387.

Připravované akce

4.10.2024

od 09:00 do 11 hodin
... bude upřesněno

Proběhlé akce

10.5.2024

od 09:00 do 11 hodin
Téma: OSVĚTOVÉ AKCE A KAMPANĚ Zdravých měst, obcí, regionů
O čem budeme diskutovat?
- Jaký je význam kampaní ve Zdravých městech?
- Jak dlouhodobě postupovat v přípravě kampaní?
- Jaké odborné a místní partnery oslovit ke spolupráci?
- Co plánují Vaši kolegové ze Zdravých měst?
- Jaké kampaně letos „frčí“?

19.4.2024

od 10:00 do 12 hodin
SPECIÁL! Pracovní diskuse Zdravých KRAJŮ - koordinátorů i politiků ZK
O čem budeme diskutovat?
- Jaké služby mají Zdravé kraje v asociaci NSZM k dispozici?
- Jaké jsou aktuality a inovace ve Zdravých krajích?
- Jak podporují Zdravé kraje členy NSZM ve svém území?
Prezentace:
>> K. VYSOČINA
– nám. H. Hajnová / participace, kampaně
>> JIHOMORAVSKÝ K.
– radní J. Holomčík Leitnerová, nám. L. Dubec / participativní rozpočty do SŠ a další participační aktivity kraje
T. Kopicová, Vzdělávací centrum pro Moravu / aktivity na podporu duševního zdraví „Těžká hlava“
>> ÚSTECKÝ K.
M. Rychtařík, předseda Výboru a starosta města Louny/ Lounský festival sportu
>> LIBERECKÝ K.
P. Handlířová a I. Hujerová, Zdravý Liberecký kraj / systémová podpora sociální ekonomiky a sociálního podnikání v LBK

Prezentace a videa ke zhlédnutí ZDE.

9.2.2024

od 9:00 do 11 hodin
Téma: PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH

3.11.2023

od 9:00 do 11 hodin
... „nalejvárna“ k PŘÍKLADŮM DOBRÉ PRAXE:
- Jak co nejlépe propagovat?
- Jak soutěžit – termíny, pravidla, …?
- Jak dobrou praxi sdílet a aktivně pro ni sbírat „lajky“?

15.9.2023

od 9:00 do 11 hodin
... DOTAČNÍ SYSTÉM Zdravého města

5.5.2023

od 9:00 do 11 hodin
... DATAPLÁN pro začátečníky i pokročilé

17.2.2023

od 9:00 do 11 hodin
... Participativní rozpočet na školách
... Participativní rozpočet veřejný

13.1.2023

od 9:00 do 11 hodin
... připravované akce NSZM na začátku roku 2023
... novinky pro koordinátory ZM - nové možnosti konzultací, individuální služby pro členy ad.
... Školička pro začátečníky - Plány zlepšování a Hodnotící zprávy, roční harmonogram ZM, další témata dle zájmu

16.12.2022

od 9:00 do 11 h.
... ohlédnutí za nedávnými akcemi (Klub Stratégů, ad.)
... nově "Město v číslech"

14.10.2022

od 9:00 do 10:00 h.
Zdravá města, obce a regiony po volbách

od 10:00 do 11 h.
Začátečníci: eŠKOLIČKA NSZM
- příprava Fóra Zdravého města a Školního/Mladého fóra
- online nástroje pro koordinátory: DATAPLÁN, Portál člena a další.

09.09.2022

od 9:00 do 10:00 h.
Online šablony pro akce s veřejností – fórum, školní fórum ad…

- připravila NSZM pro koordinátory v bezplatném programu CANVA
od 10:00 do 11 h.
FACEBOOK – nalejvárna k medializaci Vaší dobré praxe na FB
- pro soutěžící v NEJpraxi Zdravých měst 2022 i další zájemce
- jak pracovat s Vašimi příklady na facebooku

17.06.2022

od 10:00 - 10:30 h.
Téma: Ohlédnutí za Školou NSZM v Chrudimi - co jsme zažili?
- zejména pro koordinátory, kteří nemohli být na této akci

12.05.2022

od 10:00 - 11:00 h.
Máme v tom pořádek: Strategie, projekty a náměty veřejnosti

 • Jak spolu souvisí strategické a komunitní plánování?
 • Jak propojit výstupy z Fóra ZM do strategie města?
 • Jak průběžně pracovat s výstupy z participativních setkání?
 • Co je akční plán a jaké projekty jsou do něj vybrat?
 • Jak projekty přehledně třídit a spravovat?
 • Jak Vám v tomto může pomoci NSZM ČR?

Hosté: zástupci města Štětí (politik ZM, tajemník ZM, koordinátorka)

od 11:00 do 12 h.
Začátečníci: eŠKOLIČKA NSZM
- téma: kampaně a spolupráce s místními partnery

08.04.2022

od 9:00 - 9:30 h.
Téma s hostem: PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH ve městě (I.)
Speciální host: Martin Roučka - Mobilní rozhlas
od 9:30 - 10 h.
AKTUALITY NSZM a ČLENŮ
od 10:00 do 11 h.
A. Začátečníci: eŠKOLIČKA NSZM
- téma: Komise Zdravého města
B. Pokročilí: DISKUSE ZKUŠENÝCH KOORDINÁTORŮ

04.03.2022

od 9:00 - 9:30 h.
AKTUALITY NSZM a ČLENŮ
od 9:30 - 10 h.
TÉMA S HOSTEM: Dotační systém města v DATAPLÁNU

Speciální host: Irena Vodičková, koordinátorka ZM Litoměřice
od 10:00
A. Začátečníci: eŠKOLIČKA NSZM
- téma: Příprava a vyhodnocování Plánu zlepšování
B. Pokročilí: DISKUSE ZKUŠENÝCH KOORDINÁTORŮ

11.02.2022

od 9:00 - 9:30 h.
AKTUALITY NSZM a ČLENŮ
od 9:30 - 10:00 h.
TÉMA S HOSTEM: Jak připravit úspěšnou kampaň?
Speciální hosté:
Petr Holý, odb. regionálního rozvoje KrÚ, kampaň Čistá Vysočina
Lenka Čeňková, koordinátorka ZM Tábor, kampaň Den Země

A. Začátečníci: eŠKOLIČKA NSZM
- příprava Fóra ZM (kulatého stolu)
B. Pokročilí: DISKUSE ZKUŠENÝCH KOORDINÁTORŮ

14.01.2022

od 9:00 - 9:30 h.
AKTUALITY NSZM a ČLENŮ
od 9:30 - 10:00 h.
TÉMA S HOSTEM: komunitní CROWDFUNDING (financování) – jak na to?
od 10:00 - 11:00 h.

A. Začátečníci: eŠKOLIČKA NSZM
B. Pokročilí: DISKUSE ZKUŠENÝCH KOORDINÁTORŮ

03.12.2021

9:00 - 9:30
AKTUALITY NSZM a ČLENŮ
9:30 - 10:00
TÉMA S HOSTEM: eANKETY a DOTAZNÍKY v mobilu
Speciální host: Martin Roučka, Mobilní rozhlas (odborný partner NSZM)
od 10:00 do 11:00 h.

eŠKOLIČKA NSZM pro začátečníky

 

08.10.2021

od 9:00 do 10:00 h.
ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - III. část: POCITOVÁ MAPA z pohledu koordinátora
Speciální host: Iva Hájková, vedoucí odboru strategií MČ Praha 10, exkoordinátorka MČ Praha 8, 21 a Libuš     

od 10:00 do 11:00 h.
Online INDIKÁTORY a BENCHMARK pro Zdravá města
Speciální host: doc. Tomáš Hák, Univerzita Karlova    
 

03.09.2021

od 9:00 do 10:00 h.
ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - Fórum Zdravého města
II. část: podrobný průběh akce

Speciální host: Petr Kozel, facilitátor NSZM, exkoordinátor ZM Vsetín     

od 10:00 do 11:00 h.
Online ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ - AKČNÍ PLÁN - STRATEGIE,

praxe a zkušenosti Zdravého města ŠTĚTÍ
Speciální host: Miroslav Andrt, politik ZM Štětí; Jana Lebdušková, koordinátorka ZM Štětí
 

11.06.2021

od 9:00 do 10:00 h.
ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - Fórum Zdravého města: I. část - příprava akce

od 10:00 do 11:00 h.
ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ, AKČNÍ PLÁN - zkušenosti Zdravého města Havlíčkův Brod
Speciální host: Marie Kudrnová, koordinátorka ZM Havlíčkův Brod 
 

21.05.2021

od 9:00 do 10:00 h.
KONZULTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ KOORDINÁTORY

od 10:00 do 11:00 h.
TERMINÁL DATAPLÁNU - nezbytný pomocník koordinátora ZM (II.)
V interním prostředí DATAPLÁNU NSZM (terminál člena) se rozrostl o nové praktické funkce pro koordinátory i úřady ZM. V druhé části eRozvojovny o terminálu představíme zejména novinky v podpoře pro indikátory a strategie měst.
Speciální host: Šárka Trunečková, koordinátorka ZM Chrudim
   

09.04.2021


TERMINÁL DATAPLÁNU - důležitý pomocník koordinátora Zdravého města (I.)
Speciální host: Šárka Trunečková, koordinátorka ZM Chrudim
 

05.03.2021


Jak politik komunikuje s koordinátorem v úspěšném Zdravém městě?
Speciální hosté: Ondřej Syrovátka, politik ZM Nový Jičín; Lucie Hrdličková, koordinátorka ZM Nový Jičín

.. a dále:

 • těšíte se na ŠKOLU NSZM a Velkou ROZVOJOVNU online? Už se blíží!
  - program březnových vzdělávacích akcí pro koordinátory
 • jak začít? lekce pro nováčky - stručně o Hodnotící zprávě v Metodice NSZM a DATAPLÁNU
 • zajímavé pořady v TV Zdravá města  
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
05.02.2021


Hlavní téma
Znáte nové služby pro participaci obyvatel ve Vašem Zdravém městě?
Speciální host: Šárka Trunečková, ZM Chrudim

.. a dále:

 • těšíte se na Školu NSZM? Sice online, ale bude! 
 • co nás dále čeká v prvním pololetí roku 2021?
 • soutěž NEJ praxe 2020 - výsledky!
 • zajímavé pořady v TV Zdravá města  
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
18.12.2020


Hlavní téma
Znáte výhody i úskalí online vysílání pro Vaše Zdravé město?

.. a dále:

 • Vánoce jsou za dveřmi .. jak se Vám povedl tento rok, v celkově složité situaci? 
 • co nás čeká na startu roku 2021?
 • soutěž NEJ praxe 2020 probíhá!
 • ohlédnutí na zajímavými webináři a streamy NSZM (témata: modro-zelená infastruktura, senioři, developeři) 
 • jak začít? lekce pro nováčky - stručně o Plán zlepšování v Metodice NSZM
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
13.11.2020

Obsah:

 • soutěž NEJ praxe 2020 startuje! kdo je ve hře?
 • pozvánka na zajímavé webináře a streamy NSZM (témata: modro-zelená infastruktura, senioři, developeři) 
 • znáte možnosti nové verze terminálu koordinátora?
 • jak začít? lekce pro nováčky - obsah terminálu DATAPLÁNU 
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
16.10.2020

Obsah:

 • informace o akcích: podzimní Škola NSZM, Valná hromada ad.
 • soutěž NEJ praxe 2020 probíhá!
 • novinka: představení nové verze terminálu koordinátora
 • jak spolupracovat s Kanceláří NSZM v oblasti dat, benchmarkingu, strategií? 
 • pozvánka na webináře NSZM
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
04.09.2020

Obsah:

 • co nás čeká na podzim 2020 – aktivity, projekty, novinky
 • informace o připravovaných akcích - podzimní Škola NSZM ad.
 • online nástroje NSZM pro členy
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • webináře a videokurzy NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
12.06.2020

Obsah:

 • ohlédnutí za online Školou NSZM (03.06.)
 • pozvánka na webináře NSZM
 • akce, vzdělávání a komunikace NSZM 
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
15.05.2020

Obsah:

 • akce, vzdělávání a komunikace NSZM v aktuální situaci 
 • online nástroje NSZM pro členy
 • aktuální dotační možnosti pro města, obce, regiony - OPZ ad.
 • služby NSZM v rámci nového projektu od 2020
 • novinky v terminálu koordinátora - nové sestavy informací ad. 
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • pozvánka na webináře NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
17.04.2020

Obsah:

 • akce, vzdělávání a komunikace NSZM v aktuální situaci 
 • online nástroje NSZM pro členy v aktuální situaci
 • aktuální dotační možnosti pro města, obce, regiony - OPZ ad.
 • novinky v terminálu koordinátora - nové sestavy informací ad. 
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • pozvánka na webináře NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
06.03.2020

Obsah:

 • blížící se akce NSZM v prvním pololetí roku 2020
 • příprava Setkání městských částí - podrobné informace o programu
 • příprava Školy NSZM v Litoměřicích - podrobné informace o programu
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • služby NSZM v rámci nového projektu od 2020 
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
14.02.2020

Obsah:

 • akce NSZM v prvním pololetí roku 2020
 • ohlédnutí: Konference NSZM 2020 a seminář "Strategie pohybu a sportu ve městech"
 • příprava Školy NSZM v Litoměřicích - podrobné informace o programu
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • služby NSZM v rámci nového projektu od 2020 
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
10.1.2020

Obsah:

 • výhled aktivit NSZM na první pololetí roku 2020
 • pozvánka na Konferenci NSZM 2020 a seminář "Strategie pohybu a sportu ve městech"
 • předběžné výsledky soutěže NEJ praxe 2019, start nového ročníku
 • příprava Školy NSZM v Litoměřicích - informace o chystaném programu
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
6.12.2019

Obsah:

 • ozvěny Školy NSZM v Hodoníně - nejdůležitější informace
 • výhled aktivit NSZM na první pololetí roku 2020
 • pozvánka na Konferenci NSZM 2020, přehled dobré praxe
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
4.10.2019

Obsah:

 • Semináře, vzdělávání, kampaně NSZM ČR a Zdravých měst ve II. pololetí 2019
 • novinky v nastavení Škol NSZM a vzdělávání koordinátorů (v souvislosti s re-akreditací vzdělávacích programů NSZM)
 • úprava eMetodiky NSZM pro koordinátory
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
6.9.2019

Obsah:

 • Semináře, vzdělávání, kampaně NSZM ČR a Zdravých měst ve II. pololetí 2019
 • novinky v Metodice NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
14.6.2019

Obsah:

 • Ohlédnutí za Školou NSZM v Táboře
 • co plánují Zdravá města na II. pololetí (semináře, vzdělávání, kampaně)
 • online Sestavy informací pro koordinátory Zdravých měst
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
3.5.2019

Obsah:

 • Aktuální dotační výzvy OPZ využitelné pro Zdravá města, obce, regiony
 • aktuální akce NSZM (semináře, vzdělávání, kampaně)
 • online Sestavy informací pro koordinátory Zdravých měst
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
5.4.2019

Obsah:

 • Ohlédnutí za jarní Školou Zdravých měst v Liberci
 • aktuální dotační výzvy využitelné pro Zdravá města, obce, regiony
 • nové možnosti online nástrojů pro koordinátory - sestavy informací aj.
 • hlasování „NEJpraxe Zdravých měst“ 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.
   
15.3.2019

Obsah:

 • Zdravá města, obce, regiony před jarní Školou Zdravých měst v Liberci
 • hlasování „NEJpraxe Zdravých měst“ 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.
   
16.11.2018

Obsah:

 • Co zaznělo na podzimní Škole Zdravých měst v Břeclavi
 • Co nás čeká v roce 2019?
 • Plány zlepšování 2019 a Hodnotící zprávy 2018
 • Hlasování „NEJpraxe Zdravých měst 2018“
 • Propagace prostřednictvím sociálních sítí
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • Metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.
   
12.10.2018

Obsah:

 • JAKÉ JSOU MOŽNOSTI POSTUPU PO VOLBÁCH PRO ZDRAVÁ MĚSTA?
 • komunikace s novými politiky po volbách
 • změny v pozicích politiků a nové komise ZM
 • plány zlepšování 2019 a Hodnotící zprávy za 2018
 • veřejná fóra Zdravých měst v roce 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
21.9.2018

Obsah:

 • Pozvánka na nejbližší akce: Podzimní Škola NSZM (31.10. – 2.11.2018), Obhajoby (10/2018), Konference NSZM ČR (24.1.2019)
 • Hodnotící zpráva za r. 2018 a Plán zlepšování pro r. 2019
 • Termíny Veřejných fór (2019)
 • Audity UR
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
11.5.2018

Obsah:

 • pozvánka na Setkání (nejen) Zdravých krajů (15.5.), Celostátní seminář: Chytré a udržitelné město (22.5.),
  letní Školu Zdravých měst (6.-8.6.) a Diskusní workshop: Udržitelný energetika v obcích (6.6.)
 • noví koordinátoři: přístupové údaje do systémů NSZM
 • rozvíjení spolupráce uvnitř úřadu a s partnery města/obce
 • akreditované vzdělávání
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
6.4.2018

Obsah:

 • průběh akce jarní Škola NSZM v Dačicích
 • pozvánka na diskusní blok před Valnou hromadou, 25.4. od 10 h. (předávání informací politikům)
 • jarní zasedání Valné hromady NSZM, Praha, 25.4.
 • připomenutí aktuálních finančních zdrojů pro Zdravá města, obce, regiony (zejména OPZ, ale i další tematické granty)
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
9.3.2018

Obsah:

 • Průběh akce Setkání (nejen) Zdravých městských částí
 • Pozvánka na Jarní Školu - 21.-23.3., Dačice
 • Stav hodnocení Auditů UR v letošním roce
 • Kampaně v prvním pololetí
 • Metodická diskuse na základě dotazů účastníků webináře.
   
26.1.2018

Obsah:

 • Příprava na Audity udržitelného rozvoje 2018
 • Harmonogram prací na Auditech UR
 • Doporučení pro práci na Auditech v rámci úřadu ÚSC
 • Způsob práce s on-line formulářem pro Audity UR
 • Kontaktní osoby pro Audity UR 
 • ..a další témata podle požadavku koordinátorů ZM.
1.12.2017

Obsah:

 • Otevřená diskuse mezi koordinátory Zdravých měst o aktuální problematice v městech
 • Pozvánka na konferenci Udržitelné město 2017
 • Zhodnocení roku 2017 výhled na rok 2018 (harmonogram 2018)
 • Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy? (vyjednávání o sadě dat s IPR)
 • Pozvánka na další webinář (19.1.): Audity udržitelného rozvoje 2018
 • další: termíny Fór, nabídka pocitových map, aktuální harmonogram Audit
   
6.10.2017

Obsah:

 • Pozvánka na blížící se akce NSZM: Podzimní škola, Konference
 • Přihlášení se ke zkoušení na Zlatý certifikát na Podzimní škole ve Vsetíně
 • Příprava plánů zlepšování 2018 a Hodnotící zpráva za r. 2017
 • Zadávání termínů „Fór Zdravých měst, obcí, regionů“ na rok 2018
 • Zadávání termínů „Akreditovaných vzdělávacích programů UR pro úřady“ na rok 2018.
   
8.9.2017

Obsah:

 • Zpracování Hodnotící zprávy za rok 2017 a Plán zlepšování 2018
 • Zadávání termínů FZM pro rok 2018
 • Požadavky na termíny akreditovaných seminářů UR  pro r. 2018
 • Aktuální stav zpracování Auditů UR, možnosti na rok 2018
 • .. všechny otázky a informace které koordinátory zajímají.
12.5.2017

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Co nás čeká na Letní škole?
 • Kampaně Světový den bez tabáku, Dny bez úrazů a Evropský týden udržitelného rozvoje.
   
7.4.2017

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Kampaně – Den Země, Den bez tabáku
 • Aktuální informace k finančním zdrojům
 • Propagace – Jak na to
 • Ocenění: Ceny SDGs, Smart Cities.
   
3.2.2017

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Finanční zdroje pro program ZM
 • Dětské parlamenty, školní Fóra
 • Fórum ZM.

 


 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i