• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.12.2011

🏡 Celostátní konference NSZM ČR 2011

Dne 6. prosince 2011 se v budově Autoklubu ČR uskutečnila 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce byla organizována pod záštitou ministra životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a byla otevřena všem zástupcům měst, obcí a regionů se zájmem o kvalitu, strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata. Účastníky přivítali zástupci obou resortů, nejprve náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Michal Janeba, poté se svým příspěvkem následovala Iveta Chmielová Dalajková, vedoucí kabinetu I. náměstka ministra životního prostředí. Úvodní řeč přednesl také předseda NSZM ČR a současně zástupce Zdravého města Litoměřice Petr Hermann.

Na programu byla zejména témata související s udržitelným rozvojem a strategickým řízením na národní a místní úrovni. Zazněly konkrétní příklady a inspirace z praxe: aktivní stáří a programy pro seniory, podpora „férového obchodu“ ve městě, efektivní zadávání veřejných zakázek města a problematika veřejné služby. Příspěvek věnující se uplatnění veřejné služby ve městech vzbudil největší zájem a živou diskusi. NSZM také předala úspěšným městům "razítko DobráPraxe", které je oceněním za inspirativní aktivity či projekty.

Odpolední blok byl věnován tomu, jak měřit udržitelnost ve městech. Akce umožnila účastníkům vzájemně se inspirovat osvědčenými postupy a sdílet své zkušenosti.

logo_mzp Akce byla financována z prostředků Ministerstva životního prostředí.

zpět na přehled akcí

TISK
i