• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.12.2011

Celostátní konference NSZM ČR 2011

Dne 6. prosince 2011 se v budově Autoklubu ČR uskutečnila 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce byla organizována pod záštitou ministra životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a byla otevřena všem zástupcům měst, obcí a regionů se zájmem o kvalitu, strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata. Účastníky přivítali zástupci obou resortů, nejprve náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Michal Janeba, poté se svým příspěvkem následovala Iveta Chmielová Dalajková, vedoucí kabinetu I. náměstka ministra životního prostředí. Úvodní řeč přednesl také předseda NSZM ČR a současně zástupce Zdravého města Litoměřice Petr Hermann.

Na programu byla zejména témata související s udržitelným rozvojem a strategickým řízením na národní a místní úrovni. Zazněly konkrétní příklady a inspirace z praxe: aktivní stáří a programy pro seniory, podpora „férového obchodu“ ve městě, efektivní zadávání veřejných zakázek města a problematika veřejné služby. Příspěvek věnující se uplatnění veřejné služby ve městech vzbudil největší zájem a živou diskusi. NSZM také předala úspěšným městům "razítko DobráPraxe", které je oceněním za inspirativní aktivity či projekty.

Odpolední blok byl věnován tomu, jak měřit udržitelnost ve městech. Postupy a zkušenosti z praxe prezentovali zástupci měst zapojených do testování kategorie „A“ MA21 a experti, kteří se podíleli na tvorbě metodiky i na samotném hodnocení. Akce umožnila účastníkům vzájemně se inspirovat osvědčenými postupy a sdílet své zkušenosti.

logo_mzp Akce byla financována z prostředků Ministerstva životního prostředí.

zpět na přehled akcí

TISK
i