• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

2.12.2010

🏡 Celostátní konference NSZM ČR 2010

V  budově Autoklubu ČR se dne 2. prosince 2010 uskutečnila XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst. Akce byla otevřena všem zástupcům měst, obcí a regionů se zájmem o kvalitu veřejné správy, strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata. Se svými příspěvky vystoupila řadu zajímavých prezentujících a partnerů NSZM ČR.

V programu zazněly příspěvky věnované zejména tématu udržitelného rozvoje na národní a místní úrovni, a to včetně konkrétních příkladů z praxe (alternativní zdroje v dopravě, snižování úrazovosti, zapojení dětí a mládeže do plánování rozvoje města a další témata).

zpět na přehled akcí

TISK
i