• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Podpora pro strategický rozvoj (2013, I. fáze)

Základní informace
Název projektu: Podpora pro strategický rozvoj (2013, I. fáze)
logo_MMR_barevne.jpg
Název projektu EN: Support for strategic development - 2013
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2013
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2013
Zdroj financování: Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace pro NNO na rok 2013
Cíl a účel projektu:

Národní síť Zdravých měst projektem navazuje na dlouhodobou spolupráci s MMR v oblasti strategického řízení, a to zejména co do sledování vzájemných vazeb dokumentů na národní a regionální úrovni, jejich zobrazení a systematická práce s nimi. Nástrojem využívaným k této práci jsou informační systémy NSZM „DATAPLÁN“ a „Databáze Strategií“. Cílem projektu, kromě propagace a prezentace témat MMR v obcích/regionech a uspořádání společné konference, je rozšířit funkce "Databáze strategií" o automatizované přebírání dat z externích informačních zdrojů. Bude postupně připraven modul pro automatizované sdílení dat s externími databázemi indikátorů (v tomto případě databázemi ČSÚ), který významně napomůže k rozvoji oblasti strategického řízení.

Kontakt - podrobnější informace:
Ing. Petr Švec
tel. +420 602 500 639
e-mail: svec@zdravamesta.cz
Další informační zdroje:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované aktivity:

Celostátní setkání (Praha 12/2013)
Tisková zpráva: Nejlepší místa v Česku byla oceněna za své přístupy k zapojování veřejnosti a za kvalitu místního rozvojeSdílejte stránku

TISK
i