• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Podpora pro pilotní postupy strategického řízení ve veřejné správě

Základní informace
Název projektu: Podpora pro pilotní postupy strategického řízení ve veřejné správě
logo_MMR_barevne.jpg
Název projektu EN: Strategic Management in Public Administration - pilot cases
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2009
Zdroj financování: Ministerstvo pro místní rozvoj
Cíl a účel projektu:

Projekt má za cíl podpořit pilotní a ukázkové postupy v oblasti strategického řízení ve veřejné správě. Vychází z definované potřeby propojit informace ze všech úrovní – místní, regionální i celostátní, a poskytnout tak zájemcům z měst, krajů i ústředních orgánů státní správy přehledné informace za využití informačního systému DATAPLÁN. Jedním z cílů projektu je umožnit nastartování aktivit, které povedou k informačnímu propojení, vzájemné koordinace mezi etážemi veřejné správy - od úrovně místní a regionální, po úroveň resortů a s návazností na zastřešující záměry Evropské unie. Tato iniciativa s názvem „Pyramida kvality“ má za cíl sledování realizace mezinárodních a národních strategií a dokumentů s jejich přímým průmětem do územní veřejné správy (propojení typu Balanced ScoreCard)‚ s konkrétními aktivitami, indikátory a příklady dobré praxe na úrovni měst, obcí a regionů. Současně je kladen důraz na horizontální propojení, např. na úrovni resortů či krajů, a s tím související podpora benchlearningu a tedy sledování a učení se nejlepší praxe.

Kontakt - podrobnější informace:
Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@zdravamesta.cz
Akce a aktivity:
XVI. Celostátní konference NSZM (Praha, 3. 12. 2009)
Mediální výstupy:
Rada vlády pro udržitelný rozvoj projednala Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (26. 11. 2009)
Další informační zdroje:
Ministerstvo pro místní rozvoj

Sdílejte stránku

TISK
i