• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Partnerstvím k rozvoji měst a obcí - sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů ZM a MA21

loga.jpg
Základní informace

Název projektu: Partnerstvím k rozvoji měst a obcí - sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů ZM a MA21
Název projektu v EN: Partnership for improving the quality of municipalities – best practice sharing in the topic
of international programs Healthy City Project and Local Agenda 21
Partner projektu: Equiterre, partner for sustainable development (www.equiterre.ch)   
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2010
Datum ukončení projektu: 31. 1. 2011
Zdroj financování: Fond Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)
Cíl a účel projektu

Obecným cílem projektu je rozvíjet podmínky pro zlepšení kvality života (zejména v oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví) v prostředí České republiky za využití zkušeností ze Švýcarska, případně i naopak.
Konkrétním cílem (účelem) je přenos know-how v oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví za využití dlouhodobých zkušeností dvou hlavních projektových partnerů: Národní sítě Zdravých měst a Equiterre.
Pro dosažení cíle je využita ověřená praxe obou organizací (CZ i CH) – sdílení metodických postupů, vytipování ukázkových příkladů dobré praxe a jejich nabídka k využití v rámci partnerského území. Důraz je kladen na praktičnost a využitelnost sdílených postupů/metod pro konkrétní obce a regiony (pro práci s veřejností, k hodnocení kvality postupu atp.).

Kontakt - podrobnější informace:
Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@zdravamesta.cz

Sdílejte stránku

TISK
i