• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

25.11. - 26.11.2014

Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR, 2014

Za účasti mnoha vzácných hostů a zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Mezi hlavní témata akce patřily postupy správného řízení obcí a měst směrem k jejich vyváženému rozvoji, konkrétní kroky i překážky na této cestě představili zástupci šesti míst z Česka. Dvoudenní konference přinesla řadu inspirací i pro nově zvolené zastupitele a radní.

21. Konference Národní sítě Zdravých měst proběhla pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Bartoška a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. V úvodu hosty přivítal a aktivity Zdravých měst zhodnotil předseda NSZM Petr Hermann a ředitel asociace Petr Švec.

Po úvodní části následovaly prezentace zástupců jednotlivých municipalit. Praktickou inspiraci nově zvoleným zastupitelům nabídli zástupci samospráv, které patří k „nejudržitelnějším“ v Česku. Tématem spolupráce na rozvoji regionu se představil svazek obcí Drahanská vrchovina, možnosti komunitního života a obtíže s financováním investic v malých obcích byl ukázán na příkladu Křižánek. Vsetín se pochlubil například manažerským účetnictvím či způsobem hodnocení a odměňování vedoucích pracovníků městského úřadu. Zástupci Kopřivnice mimo jiné ukázali průběh a výsledky procesního řízení či zmínili zásadní význam spolupráce města s místními firmami a zaměstnavateli, Litoměřičtí naopak představili aktivity navázané na spolupráci s mládeží. Chrudim se na konferenci prezentovala například svým strategickým plánem – způsobem přípravy, projednání s veřejností a plánem průběžné práce s dokumentem ve vazbě na rozpočet. Zástupci uvedených čtyř měst, malé obce a mikroregionu převzali za tyto své aktivity ocenění ze strany Ministerstva životního prostředí i Národní sítě Zdravých měst. Závěrečné slovo k prezentacím i celkově k postupu obcí k udržitelnému rozvoji přednesl poslanec Parlamentu ČR Herbert Pavera.

Součástí 21. Konference NSZM bylo také návazné metodické setkání včetně individuálních konzultací, které se uskutečnilo následující den.

Pro zájemce se uskutečnil samostatný blok k tématu dobrovolnictví za účasti odborníků s dlouholetou praxí, tak praktiků z měst. Vystoupil Jiří Tošner z Národního dobrovolnického centra HESTIA, Hana Rabenhauptová ze Zdravého města Prachatice, Lenka Černá z Dobrovolnického centra Ústí nad Labem a Dagmar Fousková ze Sdružení dobrovolných aktivit INEX.

Akce proběhla v rámci projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

publicita_op-lzz.png

zpět na přehled akcí

TISK
i