• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Konference: Dobrovolnictví v obci - jak na to?

29.9. - 30.9.2014
Program konference [447.8 kB, pdf]

Ve dnech 29.-30. září 2014 se ve Zdravém městě Jihlava uskutečnila mezinárodní konference s názvem "Dobrovolnictví v obci - jak na to?". Téma dobrovolnictví bylo představeno jako cesta ke spolupráci obce s občany i organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání. Byly prezentovány příklady dobré praxe mimo jiné ze Zdravých měst Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a ze Zdravého Kraje Vysočina, dále dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. Akci uspořádalo Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením NNO Vysočiny.

Záštitu nad konferencí poskytl primátor statutárního města Jihlavy pan Jaroslav Vymazal a radní Kraje Vysočina pan Petr Krčál. Konference se zúčastnilo více než 100 zástupců obcí, krajů, neziskových organizací či dobrovolnických center a programů a dalších zájemců o danou problematika.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

publicita_op-lzz.pngNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz