• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

[NSZM partnerem] Sunflower

Základní informace
banner_iee.jpg
Název projektu: Sunflower - spolupráce napříč Evropou směrem k udržitelným komunitám v oblasti energetiky
Zkrácený název: Sunflower
Název projektu v angličtině: SUNFLOWER – Working Towards Sustainable Energy Communities throughout logo_SUNFLOWER.jpgEurope
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2008
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2011
Zdroj financování: Program Intelligent Energy Europe


Cíl a účel projektu
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie na místní a regionální úrovni prostřednictvím sdílení dobré praxe, zakládání nových zdrojů OZE, školení a tréninku vybraných osob, které chtějí podnikat v oblasti OZE. Součástí projektu je široký rozvoj partnerství mezi podnikateli a místními úřady za účelem podpory OZE a povzbuzení místní ekonomiky. V rámci projektu by měla vznikat dlouhodobá partnerství mezi komerční a veřejnou sférou, mezi podnikateli a vědeckými institucemi apod. Projekt je zaměřen rovněž na rozvoj síťové spolupráce mezi partnery projektu, mezi zainteresovanými municipalitami napříč EU. Projekt rovněž přispěje k rozšiřování povědomí o OZE mezi veřejností prostřednictvím řady místních kampaní a osvětových akcí, exkurzí, workshopů, studijních cest apod.
Kontakt - podrobnější informace:
Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@nszm.cz


Média:

Litoměřická prezentace v Portugalsku

Studenti z ČR se zúčastnili exkurze do Portugalska za obnovitelnými zdroji energie

Sdílejte stránku

TISK
i