• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

[NSZM partnerem] Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje

Název operačního programu: Rozvoj lidských zdrojů
Číslo a název priority: 3.4 - Adaptabilita a podnikání
Číslo a název opatření: 3.4.2 - Specifické vzdělávání
Název výzvy: 3. kolo výzvy OP RLZ
Doba trvání projektu: 1. 9. 2006 - 31.8.2008

Všeobecné (celkové) cíle projektu:
Cíle projektu vyplývají z vybraných strategických cílů Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem je směřovat k vytvoření regionálního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji.

K jeho dosažení je mj. potřeba (a projekt takové kroky řeší):
 • Odstranit nerovnoměrné rozmístění organizací, služeb a aktivit NNO v kraji
 • Zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
 • Působit na širokou veřejnost za účelem podpory vhodného životního stylu, šetrné spotřeby a ochrany životního prostředí
 • Prosazovat respektování principů udržitelného rozvoje jako standardní součásti rozhodování veřejné správy
 • Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného podnikání

  Specifické cíle projektu:
  Projekt vychází z cílů Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje (aktualizace 2004) a v návaznosti na vybrané priority Koncepce a požadavky Grantového schématu je rozčleněn do 5ti klíčových aktivit:
 • Informace pro všechny (podtitul: Informační systém EVVO a ŽP v Moravskoslezském kraji)
 • Zodpovědné a bezpečné podnikání (podtitul: EVVO pro podnikatelskou sféru)
 • Ochrana přírody - podmínka nikoliv překážka regionálního rozvoje (podtitul: EVVO v oblasti ochrany přírody)
 • Angažovaná veřejná správa (podtitul: EVVO pro veřejnou správu)
 • Komunikační strategie (podtitul: Komunikační strategie jako součást řízení projektu, zajištění publicity i samotná podpora rozvoje EVVO v MSK)


  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem.

  Nositel projektu:
 • Moravskoslezský kraj

  Partneři projektu:
 • Národní síť Zdravých měst ČR
 • Město Bruntál
 • Městské informační a kulturní středisko Krnov
 • Institut komunitního rozvoje Ostrava
 • Eko-info centrum Ostrava
 • ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
 • Občanské sdružení Hájenka
 • ZO ČSOP 76/13 Salamandr
 • Krajská hospodářská komora MSK
 • Hospodářská rozvojová agentura třinecka
 • VŠB-TU Ostrava
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 • Sdílejte stránku

  TISK
  i