• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

[NSZM partnerem] Cyber DISPLAY

Základní informace
banner_iee.jpg
Název projektu: Cyber DISPLAY - Komunikujte spotřebu energie v budovách
Zkrácený název: Display
Název projektu v angličtině: Cyber DISPLAY - Communicate Your Buildings Energy Rating
LogoDisplay.jpg
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2008
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2011
Zdroj financování: Program Intelligent Energy Europe
Cíl a účel projektu
Cílem projektu CYBER Display je ukázat, jak je možné naplňovat zásady a cíle směrnice EU k energetické náročnosti budov (EU Directive on the Energy Performance of Buildings) prostřednictvím komunikace a zveřejňování údajů o spotřebě energií a dalších médiích v budovách ve městech a obcích. Kampaň je pokračovatelem populárního programu Display (Zobraz/Ukaž), který prokázal, že pokud známe skutečnou spotřebu energií v budovách škol, úřadů a dalších institucí, ale i soukromých společností, pak můžeme lépe zavádět úsporná opatření a sledovat jejich efekt. Hlavním nástrojem této kampaně je proto energetické štítkování budov, energetický management a vzdělávací aktivity, které společně s dobře zvolenou komunikační strategií mohou dále rozšířit povědomí o možnostech úspor elektrické energie, tepla, vody nejen ve veřejných budovách, ale také v každé domácnosti mezi laickou i odbornou veřejností.
Kontakt - podrobnější informace:
Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@zdravamesta.cz

Vybrané akce:

Tematická sekce NSZM + Klub DISPLAY: "Energetika a doprava ve městech" (Praha, 25.5.2010)

Tematická sekce NSZM + Klub DISPLAY: "Energetika - efektivně a udržitelně?" (Praha 1.10.2009)

Mezinárodní konference NSZM, prezentace DISPLAY: "Zdravá města - společně na cestě do Evropy již 15 let" (Praha, 4.12.2008)

Vybrané výstupy:

Publikace "Udržitelná energetika - zdroje a úspory - kam pro inspiraci?"

Leták Display v Českém jazyce

Propagační klip ke kampani Display s českými titulky

Akce a aktivity:

Oficiální stránky projektu

Evropský Klub Display - úvodní setkání v rámci konference NSZM

Setkání Klubu kampaně Display v ČR

Ukázka kampaně Display v Litoměřicích

Média:

Článek v MO - 15. Výroční konference NSZM a kampaň Display

Inzerát v MO: Kampaň Display a udržitelná energetika

Tisková zpráva a informace na webu k soutěži "Towards Class A"

Komunikační kampaň v Litoměřicích

Komunikační kampaň v Praze-Libuši

Sdílejte stránku

TISK
i