• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ředitel a Kancelář NSZM ČR

Ředitel NSZM ČR / HCCZ Director
Ing. Petr Švec, +420 602 500 639, svec@zdravamesta.cz

Vedoucí Kanceláře NSZM ČR, Národní koordinátorka Programu Zdravé město OSN-WHO; senior-manažer; zahraniční spolupráce / Head of Office, WHO HCP National Coordinator; senior-manager; foreign cooperation
Mgr. Jitka Boušková, +420 606 755 373, bouskova@zdravamesta.cz

Zástupkyně vedoucí Kanceláře, senior-manažer; odborné aktivity, akce / Deputy head of Office, senior-manager; activities, events
Mgr. Radka Švíková, +420 606 755 372, svikova@zdravamesta.cz

Konzultace pro města, obce, regiony / Consultancy and support for members
Bc. Iva Hájková, +420 602 126 213, hajkova@zdravamesta.cz

Akce, administrativa / Events, office support
Mgr. Adéla Petrová, +420 602 717 387, adela.petrova@zdravamesta.cz

Projektové aktivity / Project activities
Mgr. Blanka Dvořáková, + 420 777 820 199, dvorakova@zdravamesta.cz
BBS Marie Tomešová, + 420 606 755 374, tomesova@zdravamesta.cz 

Správa online systémů / Online systems management
David Novák, +420 606 755 387, novak@zdravamesta.cz

Provozní a projektová ekonomika, účetnictví / Economy and administration
Nataša Šopková, +420 606 794 392, sopkova@zdravamesta.cz

Sdílejte stránku

TISK
i