• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ředitel a Kancelář NSZM ČR

Ředitel NSZM ČR; Národní koordinátor Projektu Zdravé město / HCCZ Director; HCP National Coordinator
Ing. Petr Švec, +420 602 500 639, svec@nszm.cz

Vedoucí Kanceláře NSZM ČR, senior-manažer, zahraniční spolupráce / Head of Office, senior-manager, foreign cooperation
Mgr. Jitka Boušková, +420 606 755 373, bouskova@nszm.cz

Senior-manažer, odborné aktivity, akce / Senior-manager, events, activities
Mgr. Radka Švíková, +420 606 755 372, svikova@nszm.cz

Konzultace pro obce a regiony / Consultancy and support for members
Eva Poláčková, +420 602 126 213, polackova@nszm.cz

Projektové aktivity / Project activities
BBS Marie Tomešová, + 420 606 755 374, tomesova@nszm.cz 
Mgr. Blanka Dvořáková, + 420 777 820 199, dvorakova@nszm.cz

Správa a vývoj online systémů / Database and online systems
David Novák, +420 606 755 387, novak@nszm.cz
Ing. Jan Malík, malik@nszm.cz  
Šárka Vašků, vasku@nszm.cz

Administrativa, akce, provoz / Office support, events
Mgr. Adéla Petrová, +420 602 717 387, adela.petrova@nszm.cz

Provozní / projektová ekonomika, účetní administrativa / Office, project economy and administration
Kateřina Dolejšová, +420 606 755 371, dolejsova@nszm.cz
Nataša Šopková, +420 606 794 392, sopkova@nszm.cz

Kancelář NSZM ČR spolupracuje na plnění dílčích úkolů s dalšími externisty a stážisty.

TISK
i