• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Databáze strategií, podpora strategické práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2018)

Základní informace

Název projektu: Databáze strategií, podpora strategické práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2018)
Název projektu v EN: Database of Strategies, support for strategic work of municipalities and sustainable development (2018) 
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018
Zdroj financování: Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace pro NNO na rok 2018

Cíl a účel projektu

Záměrem projektu je další etapa dlouhodobé spolupráce MMR s NSZM v oblasti strategického řízení, a to zejména sledování vzájemných vazeb dokumentů na národní i regionální úrovni, jejich zobrazení a systematická práce s nimi. Projekt navazuje na dlouhodobou činnost NSZM, vychází vstříc potřebám a požadavkům MMR. Klade si za cíl svými aktivitami systémově podporovat zavádění udržitelného rozvoje a strateg. řízení do praxe, a to nejen na národní, ale i na regionální a místní úrovni. Projekt navrhuje dle definovaných potřeb MMR i zástupců z území aktivity k rozšíření modulů a funkcionalit informačního systému "Databáze Strategií", který je sofistikovaným systémem pro zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veř. správy. Důležitou část aktivit tvoří metodická podpora uživatelů systému. Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

Další informační zdroje

www.Databaze-Strategie.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Sdílejte stránku

TISK
i