• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Známe výsledky Pocitové mapy Zdravá Praha 2021!

Na konci září bylo ukončeno hlasování v rámci celopražské pocitové mapy.
Jednalo se unikátní projekt v oblasti online participace. V prostředí ČR v tomto rozsahu dosud nebyl realizován.

Hlasování se odehrálo v rámci online rozcestníku https://www.pocitovemapy.cz/praha/ - zde jsou nyní k dispozici také kompletní výstupy.

Pražané si zde mohli vybrat jednu z MČ (případně více) a jednoduše „špendlíkem“ označit místo, na které je směrován příslušný dotaz, například kde rádi tráví volný čas, necítí se bezpečně, kde je zanedbané místo a podobně. Všechny městské části měly v mapě pro své občany k dispozici 8 shodných základních otázek, přičemž dle potřeby tyto otázky mohly MČ ještě doplnit dalšími dotazy dle místních specifik. 

Pocitová mapa byla Pražanům k dispozici v období květen – září 2021. V kontextu ČR se jednalo o zcela unikátní řešení tohoto nástroje, a to zejména díky kombinaci celopražských a místních otázek, a díky kampani probíhající po linii hlavního města Prahy a paralelně po linii jednotlivých městských částí. Touto součinnosti hlavního města a městských částí se podařilo získat zpětnou vazbu od více než 6000 občanů, kteří do kampaně zanesli téměř 100 tis svých námětů.  

Výstupy pocitové mapy byly předány zejména jednotlivým MČ k využití v rámci jejich dalších rozvojových aktivit. K dalším možnostem využití výstupů pocitové mapy proběhl pro městské části seminář ve spolupráci IPR a NSZM.

Pocitovou mapu zajistil Magistrát hl. města Prahy ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a s experty na geoparticipaci z Univerzity Palackého v Olomouci.

Děkujeme všem městským částem, které se aktivně zapojily!
 

zpět na přehled aktualit

TISK
i