• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města využívají inovativní způsoby pro zapojování veřejnosti

Získávání podnětů i zpětné vazby od občanů je jedním z nezbytných předpokladů kvalitního fungování měst a obcí. Na řadě míst probíhají participativní rozpočty, pravidelné projednávání investičních akcí, veřejná Fóra, mladá či školní fóra. Jde o proces vzájemné spolupráce – lidé se učí formulovat své požadavky a města s těmito podněty pracovat.

Mezi atraktivní doplňky Fór Zdravých měst patří například také pocitové mapy či návazné ověřovací e-ankety.

Pocitové mapy připravují a zpracovávají naši experti geoinformatici. Atraktivní formou nad mapou pomáhají občanům identifikovat, co se jim ve obcích líbí, kde se občané cítí bezpečně či která místa zlepšovat. Výsledky lze následně převést do GIS.

E-ankety v počítačích či mobilních telefonech pak pomáhají ověřit výstupy u širšího spektra respondentů. NSZM je připravuje ve spolupráci s Mobilním rozhlasem.

Věříme, že tyto služby NSZM práci s veřejností zkvalitňují a zatraktivňují – nejen pro občany, ale i pro města samotná.
Děkujeme, že s námi pomáháte měnit naše města, obce a regiony k lepšímu a otevřenějšímu místu pro život.

zpět na přehled aktualit

TISK
i