• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

ZDRAVÁ MĚSTA vysoko v žebříčku Indexu participace

Index participace, který zpracovala D21, vyhodnocuje aktivity měst ve vztahu k zapojování veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. Index hodnotí situaci pro roky 2015 - 2016 v největších municipalitách České republiky (Praha + 100 největších měst + 50 městských částí nad 10 tisíc obyvatel). Výsledná hodnota indexu je součtem hodnocení 21 indikátorů. Ty jsou mezi sebou propojeny a pokrývají 6 kategorií (transparentnost, komunikace, zapojení, inkluze, implementace, evaluace).

Jsme velmi rádi, že výsledky ukazují, že Zdravá města jsou leadry v participačních procesech a zapojování lidí do rozhodování o místě, kde žijí. Že úročí své zkušenosti, průběžné vzdělávání a spolupráci s odbornými partnery. První padesátka tohoto nezávislého žebříčku je ze 64 % utvářena aktivními členy Národní sítě Zdravých měst, kteří uplatňují MA21. Na prvním místě se umístila Zdravá městská část Praha 10, mezi dalšími dvaceti jsou pak tyto Zdravá města či Zdravé MČ: Praha 8, Jihlava, Praha 20, Litoměřice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Kopřivnice, Chrudim, Havlíčkův Brod, Praha 12, Třebíč, Orlová, Turnov či Praha 7.

Nejen Zdravým městům, ale i všem dalším umístěným a spolupracujícím gratulujeme a věříme, že participace bude nadále rozvíjena, že města budou chtít hovořit se svými občany a že mapování jejich potřeb bude dlouhodobě využíváno a reflektováno. Mimo moderní technologie a sociální sítě nadále vkládáme důvěru v přímou komunikaci, mezilidská setkání a následnou dohodu. Věříme také, že ti nejúspěšnější budou své inspirace a postupy dále šířit.

zpět na přehled aktualit

TISK
i