• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města umí zapojovat veřejnost - letos zatím 55 úspěšných akcí

V prvním pololetí roku 2019 proběhlo již 22 veřejných Fór Zdravých měst. Po prázdninách se opět rozbíhají nová fóra a velké kulaté stoly, přičemž ohlášeno je do konce roku dalších 12 akcí.

Fórum Zdravého města je otevřeným setkáním, během kterého obyvatelé definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují "10P" - desatero priorit. Účastníci mohou dávat náměty ke všem tématům udržitelného rozvoje v místě. Výsledek je následně ověřen anketou s účastí širokého okruhu občanů. Během Fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Akce se vždy účastní představitelé radnice společně se zástupci neziskových organizací a spolků, škol, firem a dalších zájemců. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé i senioři. Zároveň města začínají realizovat velké kulaté stoly, během nichž se hledí na konkrétní problematiku ze širokých souvislostí udržitelného rozvoje. 

Členové NSZM mohou zdarma využívat službu tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání, či pomocí ankety mohou ověřit výstupy Fóra u širšího okruhu respondentů.

Oblíbená jsou také tzv. Školní a Mladá fóra, během nichž diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Letos již proběhlo rekordních 33 akcí, jejichž smyslem je probouzet zejména u generace dětí a studentů zájem o veřejné dění a stav místa, kde žijí.

Zároveň města začínají realizovat velké kulaté stoly, během nichž se hledí na konkrétní problematiku ze širokých souvislostí udržitelného rozvoje. 

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o "10P", tedy prioritách, které vzešly z veřejného setkání v daném místě, dále pozvánky a plakáty k akcím.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


zpět na přehled aktualit

TISK
i