• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města se prezentovala v zahraničí

Zdraví a kvalita byly tématy významných mezinárodních konferencí, na kterých svůj úspěšný postup prezentovala také Národní síť Zdravých měst a její členové. Ve dnech 15.-19. října proběhlo celoevropské setkání Zdravých měst v chorvatském Záhřebu, které bylo zároveň 20. výročím založení tohoto mezinárodního hnutí. Součástí konference bylo rovněž vyhlášení již 5. fáze Projektu Zdravé město WHO a odhalení vůbec první oficiální poštovní známky se symboly Zdravého města Záhřebu. NSZM na konferenci prezentovala pilotní postup v tvorbě Zdravotních plánů ve čtyřech Zdravých městech a jednom kraji.

„Občan na prvním místě“ bylo ústřední téma páté evropské konference Kvality veřejné správy v Paříži. Více jak 2300 zástupců veřejné správy, veřejných institucí, soukromého i neziskového sektoru a další odborníci představili aktuální pohledy na roli veřejné správy a jejích služeb také ve vztahu k novým globálním výzvám, jako jsou klimatické změny, stárnutí populace či rovnost šancí a přístupu ke službám. Mezi hojně probíraná témata patřily např. zapojování veřejnosti do procesů schvalování zákonů a do rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí či význam sdílení informací a jejich integrace s cílem nalézt „společný jazyk“ mezi poskytovali a příjemci služeb. NSZM byla jednou ze dvou institucí, které byla vybrána Ministerstvem vnitra, aby reprezentovala Českou republiku na této konferenci a představila inovativní postup v oblasti zvyšování kvality veřejné správy. NSZM zde představila svůj dlouhodobý program Brána kvality a informační systém DATAPLÁN NSZM.

Více informací naleznete na www.healthycitieszagreb2008.com, resp. www.5qualiconference.eu.

zpět na přehled aktualit

TISK
i