• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vznikly 2 inovativní metodiky pro plánování kultury

Efektivní plánování kultury není v českých městech běžnou praxí. Strategické vize a cíle se zde často zabývají jinými „důležitějšími“ tématy. Přesto hraje kultura v rámci udržitelného rozvoje měst, obcí i regionů zásadní roli. NSZM ve spolupráci s vybranými experty na téma kultury usiluje o vylepšení této situace. Výstupem tohoto snažení jsou 2 inovativní metodiky pro plánování kultury, které jsou v rámci ČR zcela novým počinem.

První metodika se zaměřuje na evaluace kulturních organizací města. Autorka, Tereza Raabová (ředitelka Culture Matters, členka celostátního expertního týmu UR), tuto metodiku v loňském roce pilotně testovala v Litoměřicích. Výstupem je přehledný nástroj, který poskytuje návod, jak efektivně rozvíjet kulturní organizace města, stanovovat jejich cíle, hodnotit výstupy jejich práce ad.

Druhá metodika se zabývá průmětem kultury do „mapy“, přesněji řečeno do územní plánovací dokumentace. Autoři Olga Škochová (Kvas z.s., OnPlan) a Petr Klápště (NatureSystems) v ní přicházejí s řešením, jak mapovat zázemí pro kulturu ve městě, přenést výstupy mapování do existujících informačních systémů města a provázat je do strategického plánování. Metodika byla ověřena v Jihlavě.

Metodiky budou detailněji diskutovány například na jarní Škole NSZM v Dačicích dne 21.3. či proběhne specializovaný tematický webinář plánovaný na 16.2.2018. Obě akce jsou otevřeny všem zájemcům. 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i