• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Veřejná fóra Zdravých měst mají úspěch. Je za námi 36 akcí, přes 2500 účastníků

V prvním pololetí roku 2018 proběhlo 36 Veřejných Fór Zdravého města, kterých se dohromady zúčastnilo více než 2700 lidí. V září se opět rozbíhají nová setkání, přičemž počet přihlášených měst je již k dnešnímu dni 14.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P. Členové NSZM mohou zdarma využívat službu tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání.

Oblíbená jsou také tzv. Školní a Mladá fóra, během nichž diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Letos již proběhl rekordních 87 těchto akcí, jejichž smyslem je probouzet zejména u generace dětí a studentů zájem o veřejné dění.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006