• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Veřejná fóra ve Zdravých městech mají úspěch u veřejnosti i radnic

Do konce září v roce 2017 proběhlo již 47 veřejných Fór Zdravého města. Nejvíce účastníků dorazilo na Fórum Zdravého města Litoměřice, kde akci navštívilo na 200 občanů. Do konce roku nás čeká ještě 16 takovýchto setkání ve městech, obcích, ale i regionech České republiky.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy a potenciály rozvoje v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během Fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s prioritami, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a priority vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P.

Oblíbená jsou také tzv. Mladá a Školní fóra, která letos proběhla již ve 21 školách a ještě ve třech proběhnou. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí a svých škol žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.

NSZM nabízí svým členům rovněž službu v podobě tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce.

zpět na přehled aktualit

TISK
i