• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ve Zdravých městech odstartovala kampaň Dny bez úrazů

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá v první polovině června a je již tradičně zaměřena na prevenci úrazů. V rámci kampaně se uskutečňují osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů.

Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu. Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

Vzhledem k současné situaci vytvořila NSZM online podporu, kde jsou k dispozici výuková i zábavná videa a materiály pro školy i rodiny.

https://www.zdravamesta.cz/cz/dny-bez-urazu-online

Online podklady je možné předat k využití pro všechny místní partnery, kteří nemohou uspořádat tradiční setkávací aktivity. Věříme, že videa materiály lze tvořivě použít k různým online aktivitám ve školách i rodinách, případně volnočasových kroužcích a pobytových zařízeních. Velice uvítáme, pokud nám zašlete odkazy na další online podklady, které rádi do sbírky doplníme (Kancelář NSZM: info@zdravamesta.cz)

Podobné sbírky online podkladů jsme již vytvořili pro kampaně Den Země a Den bez tabáku a budeme vytvářet i pro další společné kampaně NSZM - Evropský týden mobility, Dny zdraví.

Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dnů bez úrazů naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbu.

zpět na přehled aktualit

TISK
i