• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

V Lékařském domě proběhl odborný seminář o podpoře zdraví na místní úrovni

Pod záštitou české kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) se uskutečnila 15. října v Lékařském domě v Praze Stálá sekce Národní sítě Zdravých měst, zaměřená na klíčové otázky systémové podpory zdraví na úrovni měst, obcí a regionů. Během akce byly prezentovány zkušenosti s tvorbou Zdravotních plánů měst a s využitím zdravotních indikátorů. Zástupci vybraných měst představili příklady dobré praxe z oblasti podpory zdraví a úspěšné programy, jako je Bezpečná komunita a Škola podporující zdraví. Byly představeny také aktivity Státního zdravotního ústavu, které se týkají podpory zdraví a spolupráce s jednotlivými Zdravými městy. Samostatný blok semináře byl věnován podpoře zdraví seniorů a zahrnoval také prezentace zástupců České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra a Nadačního fondu Veselý senior.

Seminář je určen zástupcům měst a krajů, zdravotních institucí, škol a všem dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

zpět na přehled aktualit

TISK
i