• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

V Belfastu se slavilo 30 let Zdravých měst OSN/WHO

1.– 4. října 2018, Belfast/S. Irsko:  konference, která zarámovala 30 let fungování Zdravých měst - mezinárodního  programu Světové zdravotní organizace OSN/WHO se zúčastnilo na 600 zástupců měst a obcí, organizací a institucí, neziskovek i univerzit a výzkumných pracovišť. Čtyřdenní konference nabídla bohatý odborný i doprovodný program, přednášelo se i diskutovalo na 6 plenárních sekcích, ve 49 paralelních workshopech, nechyběly ani doplňkové programy a ukázky z praxe.

Akce byla zaměřena na diskusi o udržitelnosti prostředí měst, o roli zdraví a kvalitě života občanů, důraz byl kladen na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a specifické přínosy programu Zdravé město. Političtí představitelé, odborníci a akademici ze všech oblastí nejen evropského regionu prezentovali a diskutovali o tématech, která vedou k udržitelnějším a resilientním městům. Řada prezentací se věnovala konkrétním datům, indikátorům či nástrojům, které tuto cestu usnadňují, byly sdíleny zdroje inovace i inspirace. Zdůrazňovány byly vzájemné vazby v tématech jako jsou: zdraví, životní prostředí, plánování, doprava, bydlení, technologie, vzdělávání, věda a další oblasti.

Česká Národní síť Zdravých měst zde prezentovala například inovativní přístupy v oblasti kulturního plánování.

Více ke konferenci a jejím výstupům zde

zpět na přehled aktualit

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006