• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Summit starostů evropských Zdravých měst WHO - Kodaň 2018

Ve dnech 12. - 13. února 2018 se uskutečnil významný Summit starostů evropských Zdravých měst WHO, který pořádal Regionální úřad Světové zdravotní organizace (WHO) pro Evropu v centrále OSN v Kodani. Akce se účastnilo 43 starostů evropských měst spolu s 85 dalšími vysoce postavenými politiky, poradci a zástupci spolků a organizací z celého světa. Národní síť Zdravých měst České republiky byla rovněž zastoupena.

Akce byla zaměřena na diskusi o udržitelnosti měst, o roli zdraví a kvalitě života občanů. Důraz byl kladen na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Političtí představitelé, odborníci a akademici ze všech oblastí nejen evropského regionu prezentovali témata:

- zdravotní gramotnost
- psychické zdraví
- snížení ekologické stopy
- plýtvání potravinami
- rovné pracovní příležitosti či rovný přístup ke vzdělání
- dostupné bydlení
- inovativní zelená řešení pro městskou výstavbu
- řešení migrace ve městech
- přístupná, udržitelná a dostupná veřejná doprava
- zdravé stravovaní dětí ad.

Zástupci měst Británie, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Německa, Nizozemska, Ruska, Švédska, Turecka, Ukrajiny a dalších, prezentovali své úspěchy a příklady dobré praxe napříč tématy. Společným jmenovatelem celé konference bylo zdraví občanů a mechanismy, jak ve spolupráci s obyvateli měst vytvořit vhodné podmínky pro spokojený život napříč všemi generacemi. Na akci byly také zajímavé dílčí workshopy na téma migrace a genderu v kontextu zdravotnictví a dostupnosti zdravotní péče. Na závěr summitu byl společně přijat Kodaňský konsensus starostů, jehož text naleznete zde.

Hlavní myšlenkou summitu byl stále rostoucí význam starostů jako důležitých hybatelů změn, kteří významně ovlivňují životy lidí ve městech, nejen na lokální úrovni, ale mohou být zároveň hlasem, který je slyšet na úrovni celostátní a mezinárodní. Více k akci.

Další příležitostí ke spolupráci na evropské úrovni bude Mezinárodní konference Zdravých měst WHO v Belfastu, konající se 1. – 4. října 2018. Zde proběhne zhodnocení a oslava výročí 30 let mezinárodního programu Zdravé město. Do Belfastu jsou zváni všichni političtí představitelé Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Více na: https://www.healthycitiesbelfast2018.com/

zpět na přehled aktualit

TISK
i