• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Strategie rozvoje POHYBU a SPORTU ve městě - příklady dobré praxe, finance | leden 2020

Dne 24. ledna 2020, návazně na konferenci Národní sítě Zdravých měst 2020 „Síťujeme a podporujeme obce, proběhne v Olomouci odborný seminář zaměřený na podporu pohybu a aktivní trávení volného času a sportu ve městech a obcích. Jeho cílem je představit možnosti, jak mohou územní samosprávy pohyb aktivně podpořit, jak jej koncepčně naplánovat a financovat.

Zazní příklady z praxe a témata…
… role měst a obcí v kontextu národní i globální politiky k podpoře pohybu
… zásady pro tvorbu obecních strategií podpory pohybu a sportu
… využití GIS analýz při plánování infrastruktury pro volný čas, rekreaci a sport
… město přátelské dětem: jak na svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou
... příklady z praxe měst.

Seminář zaštítila náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Mezi prezentujícími odborníky bude vedoucí české Kanceláře WHO v Praze, pan Srdan Matic, odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci jakožto hlavního partnera akce, z ČVUT v Praze či statutárního města Jihlava.

Akce je určena zejména zájemcům z řad politického vedení měst a obcí, pracovníkům úřadů s gescí v oblasti školství, kultury a sportu, odborům sociálním a zdravotním, rozvoje ad.

Přijďte diskutovat s odborníky a praktiky. Program akce a registrace ZDE.

Těšíme se na Vaši účast. 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i