• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Startují tradiční osvětové kampaně a soutěže zaměřené na téma obezity

Státní zdravotní ústav (SZÚ), který je odborným partnerem Národní sítě Zdravých měst ČR, vyhlašuje i letos soutěžní programy, jejichž cílem je prevence obezity a podpora zdravého životního stylu. Již 4. ročník kampaně „Přijmi a vydej“, zaměřené tentokrát hlavně na cílovou skupinu rodin s dětmi, probíhá od 15. srpna do 15. listopadu a na jeho pořádání se podílí také Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ve stejném termínu probíhá také kampaň „S pohybem každý den“, spojená se soutěží pro děti školního věku. Cílem kampaně je snížení zdravotních rizik z nedostatku pohybových aktivit. Obě kampaně realizuje SZÚ a jeho pracoviště v jednotlivých krajských městech ČR.

Cílem kampaně „Přijmi a vydej 2009“ je motivovat co nejvíce lidí ze všech věkových skupin k hledání rovnováhy mezi stravováním a pohybem. Podstatnou částí kampaně bude motivační soutěž, v níž účastníci po dobu několika dnů budou sledovat svůj vlastní energetický příjem v podobě potravy a energetický výdej v důsledku pohybu. Kampaň „S pohybem každý den“ má za cíl učit děti návykům podporující zdravý životní styl, motivovat je ke každodennímu k pohybu a ukázat, že s nadváhou a obezitou lze skoncovat přirozenou cestou. Do obou soutěží je možné se přihlásit na stránkách www.szu.cz.

zpět na přehled aktualit

TISK
i