• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Stálá Sekce NSZM představila zkušenosti s tvorbou zdravotních plánů měst

Stálá Sekce NSZM proběhla pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Michaela Víta a za odborné podpory Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro zdravotní plány a politiky. Cílem setkání bylo předat zkušenosti konkrétních měst, která se zapojila do pilotního procesu testování tvorby zdravotního plánu města. Zástupcům měst, krajů, zdravotnických institucí, škol i dalším zájemcům byl nabídnut Manuál pro tvorbu pro tohoto typu dokumentu. Účastníci semináře získali také informace o aktuálních finančních zdrojích v oblasti podpory zdraví. K podpoře Zdravých měst a obcí na svém území se v České republice přihlásilo již několik krajů. Ve spolupráci s odbornými partnery připravuje NSZM vyhlášení Společného tématu „plánování pro zdraví“. Zástupci pilotních Zdravých měst Chrudim, Litoměřice a Vsetín představili své zkušenosti se schvalováním a tvorbou zdravotního plánu města.

zpět na přehled aktualit

TISK
i