• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

ŠKOLNÍ FÓRA bodují

Školní a Mladá fóra jsou ve Zdravých městech čím dál populárnější. Tyto akce nejsou diskusí k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale jde o formu komunitního plánovacího setkání. Cílem je získat co nejširší osobní zpětnou vazbu od dětí a mládeže, náměty ke zlepšení dané školy, ale zejména také jejich města či obce. Snažíme se ukázat, že mladí lidé mohou rozhodovat o dalším rozvoji a svou aktivitou mnoho změnit.

Význam těchto akcí potvrdil i nedávný průzkum Univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem a Sociologického ústavu Akademie věd, realizovaný za účasti 480 dětí na 5 školách. O výsledcích průzkumu si můžete poslechnout v zajímavém příspěvku, který byl prezentován na online Letní škole Zdravých měst (čas prezentace v záznamu: 2:19:10).

Pro čtenáře pak doporučujeme nedávno publikovaný článek v časopise Moderní obec. Souhrnně lze říci, že Mladá a Školní fóra potvrdila svou roli při povzbuzení mladé generace k aktivnímu se zapojení do rozvoje daného města.

Bylo ověřeno, že akce podporují angažovanost mladých lidí, rozvíjí i jejich sebevědomí při formulaci vlastních názorů a možnost prosadit změnu. Ukázalo se, že přednesené náměty jsou brány s vážností u vedení škol i politické reprezentace měst.

Ochutnávku z proběhlých i plánovaných Školních a Mladých fór můžete zhlédnout na webu Zdravých měst ZDE.

zpět na přehled aktualit

TISK
i