• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Setkání sítí Zdravých měst nejen z Evropy | Portugalsko, květen 2019

Na sklonku května se v portugalském Lisabonu sešli zástupci národních sítí Zdravých měst z evropského regionu, tentokráte se zástupci měst z Afriky či ze zemí Blízkého východu, kteří jsou zapojeni do programu Zdravé město OSN-WHO.

Na třídenní akci se sešla více jak stovka politiků, národních koordinátorů sítí Zdravých měst, zástupců ministerstev zdravotnictví na nejvyšší úrovni i významných reprezentantů Světové zdravotní organizace (WHO). Společně diskutovali nejen zkušenosti z jednotlivých zemí, ale i možnosti spolupráce a další rozvoj programu Zdravé město. Zástupci jednotlivých zemí představili své aktuální postupy a aktivity, diskutovali klíčové kompetence národních koordinátorů či možnosti národních sítí podporovat svá členská města. Byly zmíněny příklady a postupy Portugalska, Španělska, Itálie, Řecka, ale i Irska, Finska, České republiky a mnohé další.

Diskutovalo se nejen obecně o podpoře zdraví na místní úrovni jako hodnotě, kterou města mohou a mají aktivně prosazovat, ale také například o roli dat a indikátorů v oblasti zdraví, o prevenci a tzv. civilizačních chorobách či o významu národních partnerů jako jsou ministerstva, univerzity a další odborné instituce. Politici a další zástupci evropských sítí diskutovali také způsob oslovení a aktivního zapojení nově zvolených politiků do uplatňování zdraví a udržitelného rozvoje v praxi. Více k programu akce zde.

Akce byla hodnocena pozitivně, zejména pak ze strany zemí, kde se s těmito tématy začíná. Mimo samotná setkání spolupracují jednotlivé národní sítě i v průběhu roku a průběžně sdílejí své postupy a inspirace.

zpět na přehled aktualit

TISK
i