• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Seminář v Lékařském domě přinesl informace o možnostech podpory zdraví na místní úrovni

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně uspořádala 22. dubna v Lékařském domě v Praze odborný seminář s názvem „Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik“. Hlavním partnerem byla pražská kancelář Světové zdravotní organizace (WHO). Zájemcům z řad odborné lékařské veřejnosti byly představeny Zdravotní plány měst a jejich indikátory, tedy témata, kterými se v posledních letech zabývá Národní síť Zdravých měst a její členové.

Úvodní slovo přednesl Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. z Masarykovy univerzity v Brně, celou akci moderovala ředitelka pražské kanceláře WHO MUDr. Alena Šteflová, PhD. Možnosti spolupráce zdravotnických institucí nejen při tvorbě Zdravotních plánů měst představila MUDr. Jarmila Rážová, PhD. ze Státního zdravotního ústavu. Tvorba zdravotních plánů není možná bez statistických dat, proto bylo důležité i vystoupení zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Mgr. Jiřího Holuba a Mgr. Miloslavy Chudobové. V diskusi se účastníci setkání shodli na důležitosti politické podpory pro zdravotní plány a odborné programy na úrovni měst a krajů.

zpět na přehled aktualit

TISK
i