• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Seminář: Strategie a data│Jihlava, září 2020

Na 30 zástupců z řad měst, obcí a regionů se zúčastnilo diskusního workshopu NSZM ČR, který byl zaměřen na problematiku strategického plánování a řízení. Starostové či místostarostové, případně vedoucí pracovníci odborů rozvoje diskutovali především o aktualizaci strategických dokumentů, o možnostech, potřebách municipalit či zapojení odborných partnerů. Důraz byl kladen na získávání a využití dostupných dat a indikátorů pro hodnocení stavu a trendů v jednotlivých oblastech rozvoje.

Jako ukázka dobré praxe byl prezentován postup Rožnova pod Radhoštěm, kde je koordinován celý proces aktualizace strategie i jednotlivých dílčích koncepcí, je sjednocena metodika pro vznik dokumentů. Současně je kladen veliký důraz na implementaci v praxi, tedy na efektivní řízení "velké" strategie i jednotlivých tematických dokumentů. Prezentovány byly i zkušenosti NSZM ČR se sběrem, hodnocením a benchmarkingem dat, byly nabídnuty aktivity a služby pro pomoc obcím v této oblasti.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i