• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

VÍME KUDY! Strategie, data, projekty pro města…

V roce 2021 jsme udělali velké pokroky i v oblasti strategické práce a související podpory pro naše členy. Strategie, akční plány a jejich aktualizace, data ČSÚ, ÚZIS a jiných národních institucí přímo na portály měst, indikátory a benchmarking, online projektové zásobníky pro úřad ale i do mapy promítnutá Galerie projektů pro veřejnost a mnohem více. Řada věcí se podařila v oblasti práce s analýzami, ale zejména průběžně poskytujeme metodickou podporu na míru včetně přehledných online nástrojů a personalizovaného terminálu v DataPlánu NSZM.

Každý náš člen má přehledný webový portál s aktuálními informacemi: kontakty, příklady dobré praxe, strategie a koncepce, videa a mnoho dalšího. Provozujeme speciální facebookové skupiny s řadou videí a metodických listů a doporučení k tématům strategické práce a praxí z měst.

U nás přehledně...

  • 1780+ strategií a koncepcí členěných na jednotlivé cíle, tematicky tříděné
  • 80 komunitních plánů
  • 50 metodických listů a doporučení
  • 1990 projektů z 20 měst
  • 3 návodná videa jak na analýzu cílových skupin, analýzu rizik či SWOT analýzu.

zpět na přehled aktualit

TISK
i