• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Odborníci z vědeckotechnologických parků Evropy diskutovali na Vysočině

Podpora místní a regionální ekonomiky prostřednictvím budování vědeckotechnologických parků a šetrné výroby energie z obnovitelných zdrojů je hlavním tématem mezinárodního projektu SUNFLOWER, do kterého je zapojena také Národní síť Zdravých měst. Jedním z prvních výstupů projektů byl seminář ve Zdravém kraji Vysočina (27.-28. 4. 2009), který se zaměřil na konkrétní situaci tohoto regionu.

Odborníci z celé Evropy a zástupci kraje diskutovali možnosti rozvoje vědeckotechnologických parků a roli udržitelné energetiky na Vysočině a porovnávali místní podmínky se zkušenostmi např. ze Španělska, Portugalska, Itálie ad. I tato výměna zkušeností by měla kraji Vysočina v budoucnu pomoci například v rozhodování, jaké projekty bude ve své rozvojové strategii podporovat. Projekt Sunfower je finančně podporován z programu Intelligent Energy Europe a potrvá do začátku roku 2011.

zpět na přehled aktualit

TISK
i