• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Nová publikace NSZM se věnuje dobré praxi v oblasti energetiky

Národní síť Zdravých měst vydala za finanční podpory programu Intelligent Energy Europe a Státního fondu životního prostředí ČR novou publikaci Udržitelná energetika – zdroje a úspory – kam pro inspiraci?, která obsahuje praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů. Publikace nabízí na celkem 30 stranách ukázky dobré praxe z oblasti energetiky ve Zdravých městech, obcích a regionech. Zaměřuje se na témata, jako jsou úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, energetická soběstačnost, ochrana klimatu, ochrana ovzduší nebo systémy řízení a vzdělávání v komunální energetice. Součástí publikace, vydané v rámci Společného tématu „udržitelná energetika“ vyhlášeného pro roky 2008 a 2009 Radou vlády pro udržitelný rozvoj, je rovněž stručný přehled aktuálních programů a projektů ze strany významných odborných partnerů. Mezinárodní i tuzemské projekty a programy umožňují samosprávám zapojit se do konkrétních aktivit a získat na ně finanční prostředky. Publikace je volně ke stažení na www.zdravamesta.cz/publikace/energetika.

zpět na přehled aktualit

TISK
i